2020. március 18., szerda

[vc_row][vc_column width=”1/2″][bsf-info-box icon=”Defaults-heart” icon_size=”32″ icon_color=”#81d742″ icon_animation=”fadeIn” title=”Névnap” hover_effect=”style_3″]Sándor 1. görög-olasz-német eredetű; jelentése: az embereket vagy az emberek ellen oltalmazó
2. török eredetű; jelentése: akarat.

Ede – az Edvárd német rövidüléséből önállósult.[/bsf-info-box][/vc_column][vc_column width=”1/2″][bsf-info-box icon=”Defaults-user” icon_size=”32″ icon_color=”#81d742″ title=”Idézet” hover_effect=”style_3″]

„Lejátszani csak azt a kottát tudod, melyet magaddal hoztál. Sok mindent variálhatsz. Elronthatod. Rosszul játszhatod. Szépen játszhatod. Rögtönözhetsz. Szólamokat megváltoztathatsz benne; oda is vághatod a hegedűdet, hogy darabokra törjön, (…) – de a Nagy Kottádtól nem térhetsz el lényegesen. Elronthatod az életedet, és kihozhatsz belőle gyönyörűséget is: de akár csúnyán, akár szépen, sőt csodálatosan játszod: a TE DALOD SZÓL!”

Müller Péter

[/bsf-info-box][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_tabs interval=”0″][vc_tab title=”A nap aktualitása” tab_id=”1401028353-1-931073-c299″][vc_column_text]NÉPI KALENDÁRIUM:

Március 18., 19., 20-án három egymástól elválaszthatatlan jeles nap követi egymást: Sándor, József és Benedek napja. A három naphoz számos időjárással, természettel kapcsolatos megfigyelés fűződik.

Az egész magyar nyelvterületen közismert időjárási regula: „Sándor, József, Benedek, zsákban hozzák a meleget!”

Nem feledkezhetünk meg az e napi névnapköszöntőkről sem: „Isten éltessen sokáig, míg a füled nem ér bokáig.”

Forrás: Magyar néprajz VII., Akadémia Kiadó, Budapest, 1990.

 

EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Perényi Zsigmond, báró (Pest, 1870. nov. 25. – Bp., 1946. márc. 18.) Politikus, miniszter, koronaőr. Tanulmányai befejezése után 1896-tól a nagyszőlősi kerület országgyűlési képviselője volt. 1903-tól Máramaros megye főispánja, 1913-tól 1917-ig a Tisza-kormány belügyi államtitkára.

A Tanácsköztársaság idején a hazafias érzelmű munkásság megszervezésével megpróbálta megdönteni Kun Béla uralmát, amiért elfogták és bíróság elé állították, de 1919 augusztusában kiszabadult. 1919. augusztus 15-től szeptember 11-ig a belügyi tárcát vezette.

1920-tól a Magyar Nemzeti Szövetség országos elnöke. 1927-től 1933-ig a komáromi, majd a szepsi kerület országgyűlési képviselője.

1933-ban koronaőrré választották. 1939-ben Kárpátalja kormányzói biztosa lett. Igyekezett enyhíteni a rutén nép nyomorán. A ruszin autonómia kérdését korainak tartotta, ezért nem Bródy Andrást, hanem Ilniczky Sándort választotta maga mellé főtanácsadónak.

A II. világháború kitörésekor segítette a menekülő lengyeleket.

  1. július 23-án Teleki Pál miniszterelnök a parlament elé terjesztette a Kárpátaljai Vajdaságról és annak önkormányzatáról szóló törvényjavaslatot. 1940 szeptemberében Perényi maga kérte felmentését a kormányzói biztosi tisztségből. Lemondását a kormányzó elfogadta, és a főrendiház elnökévé nevezte ki.

Forrás: Keresztyén Balázs: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.)

 

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

  • Pécsi Sándor Kossuth-díjas színész (1922) pályája Miskolcon indult. A Madách Színház tagjaként az érzelmek gazdagsága, a teljes átélés és a feladattól függően az indulat vagy az áradó derű jellemezte játékát.

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”A nap igéje” tab_id=”1401028353-2-71073-c299″][vc_column_text]

HITETLENSÉGÜNK

Minden lehetséges annak, aki hisz. A fiú apja azonnal felkiáltott: Hiszek! Segíts a hitetlenségemen! (Mk 9,23-24)

A Mk 9-ben a tanítványok képtelenek voltak meggyógyítani egy fiút, akit gonosz lélek szállt meg. De amikor Jézus bátorította a fiú apját, az így kiáltott: “Hiszek! Segíts a hitetlenségemen!” Milyen fontos ima! A kétségbeesett férfi mindent megtett, hogy higgyen, de tudta, szüksége van segítségre. Jézus elfogadta az apa tökéletlen hitét, és meggyógyította a fiút. Nyilvánvalóan a gyógyítás nem az apa hitén, hanem Jézuson múlott.
Ez jó hír azoknak, akik a hittel küzdünk. Jézust brutálisan megverték, keresztre feszítették és eltemették. De az erőszakos halál ellenére harmadnapon feltámadt, és ötszáz követőjének megjelent. Ez a történet a keresztény hit sarokköve. Azonban sokakból a világban, de még az egyházban is ezt az őszinte imát váltja ki ez a történet: Urunk, hiszünk. Segíts felülkerekednünk hitetlenségünkön.
Milyen jó, hogy Jézus ott találkozik velünk, ahol vagyunk! Jézus jósága kipótolta a hiányt az apa hitében, és a mi hiányosságainkkal is így tesz. Krisztus hív, ahogy vagyunk. Amikor felajánljuk magunkat – a hitetlenségünket és mindenünket -, Jézus megvált minket.

Imádság: Drága Urunk, hiszünk benned, bár néha kétségek gyötörnek. Segíts a hitetlenségünkön! Ámen.

Isten jósága elfedi a gyengeségeimet.
Kevin Thomas (Alabama, USA)

IMÁDKOZZUNK VALAKIÉRT, AKINEK INGADOZIK A HITE!

A fenti elmélkedés a csendespercek.hu napi elmélkedése.[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab tab_id=”05a52131-18cb-21073-c299″ title=”A nap liturgiája”][vc_column_text]Jeruzsálemi Szent Cirill püspök és egyháztanító

(Kürillosz) 315-ben született Jeruzsálemben, vagy annak környékén keresztény szülőktől. Szüleiről, ifjúságáról nem igen tudunk, de ékesszólása alapos iskolai képzésre mutat. Kora ifjúságától buzgón tanulmányozta a Szentírást. 343-ban pappá szentelték, hamarosan kiváló szónok hírében állt.

348-ban Jeruzsálem püspöke lett. Püspöksége alatt Juliánus császár, a hitehagyott, sikertelenül akarta újjáépíteni a jeruzsálemi (zsidó) templomot a kereszténység megszüntetése érdekében. Az ariánusok elleni küzdelme miatt háromszor is száműzték. A koncepciós per nem az arianizmus miatt küldte száműzetésbe, hanem a püspökség vagyonának tékozlása címén, ugyanis az éhínségben szenvedők ínségének enyhítésére adott el egy sor általa feleslegesnek ítélt holmit. 35 éves püspökségéből 16 évet töltött száműzetésben. 381-ben részt vett a II. konstantinápolyi zsinaton.

lelkipásztori buzgóságát. Ezekben már rendszerezte a katolikus hittételeket. Beszédeit, tanítását hallgatói jegyezték le, innen ismerjük őket.

Harcos hitvédő volt, keményen küzdött a hit igazságainak védelmében. Az emberek megtérítésében a nagyfokú megértés irányította. Sokat szenvedett, ezért mások szenvedését is meg tudta érteni.

Az 5. századból származó jeruzsálemi hagyomány szerint 386. március 18-án halt meg. 1893-ban XIII. Leó pápa egyháztanítóvá nyilvánította.[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_column][/vc_row]