A gyógyító hit – A Linner-díj átadásáról

Szerző: | 2020.12.07., 11:14 | Hitélet

Fotó: refua.tirek.hu

Hitből fakadó emberszeretet jellemezte a legendás beregszászi sebészfőorvos, Linner Bertalan munkásságát, aki a múlt évszázadban évtizedeken át, egészen 1969-ben bekövetkezett haláláig, több mint negyvenezer műtétet elvégezve életek sokaságát mentette meg, s teremtette meg a gyógyulás lehetőségét.

A fenti gondolatok azon az ünnepségen hangoztak el, amelyen átnyújtották a Linner-díj emlékplakettjeit az idei év díjazottjainak. A Pásztor Ferenc Közösségi és Zarándokházban a Beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége által létrehozott emlékszobában megtartott bensőséges alkalmon több felszólaló is hangsúlyozta, hogy a koronavírus által okozott mostani veszélyhelyzet miatt orvosaink munkája még inkább felértékelődött. Fontos, hogy mindennapi küzdelmeikben állhatatosak maradjanak és tetteiket a krisztusi emberszeretet vezérelje Idén első ízben két kategóriában – orvosi és ápolói – hirdettek győztest.

Az ünnepség kezdetén Reményik Sándor Az orvos című versét hallhattuk Tarpai Zsófia gimnáziumi tanuló értő tolmácsolásában.

Nehéz helyzetbe kerülve mindnyájan érezzük, hogy a legfőbb gyógyító az egyetlen orvos, akinek hatalmában van mindnyájunk élete, így annak megmentése is, az maga Jézus – fogalmazott Molnár János beregszászi római katolikus plébános. Valamennyi doktorunknak arra kell törekednie, hogy Linner Bertalan alázatos szolgálatához hasonlóan a Megváltó segítségét kérve végezze munkáját.

Szilágyi Mátyás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja arra emlékeztetett, hogy a helyi hagyományok ápolása, helyi értékeink őrzése, helyi nagyságaink életművének felidézése, ápolása ugyanolyan fontos, mint a nemzet nagyjai munkásságának a megbecsülése. A főkonzul rámutatott, hogy a Linner-díj egyben annak a közösségnek a megbecsülése, tevékenységének elismerése is, ahonnan maga a díjazott érkezett.

A Linner család leszármazottai nevében Lovas András levélben köszöntötte a díjazottakat, melyet Bárdos István, a KÉSZ alelnöke olvasott fel.

Ezután került levetítésre az a Gazdag Mihály által elkészített rövidfilm, amely az eddigi díjazottak életútját mutatta be. Dr. Milyó Péter, a Linner-díj 2017-es kitüntetettje beszédében a legendás sebészprofesszort állította a mostani orvosgeneráció számára példaképül. A Linner-díj ápolói kategóriája díjazottjának Szibert Hermina műtősnővér laudációját Kurmay Sándor, az alapítvány projektmenedzsere olvasta fel. A kiváló, munkáját évtizedeken át lelkiismeretesen és nagy-nagy szakmai tudással végző egészségügyi dolgozó tíz éven át segítette Linner doktor munkáját, több mint ezer műtétnél asszisztált. Szibert Hermina meleg szavakkal emlékezett meg a díj névadójáról.

A Linner-díj orvosi kategóriája idei kitüntetettjének, Oroszi Pálnak a laudációját Jakab Eleonóra, a beregszászi KÉSZ elnöke olvasta fel. A Munkácsi Keresztény Egészségügyi Központ orvosigazgatójának életútjából kiderült, hogy munkásságának két fontos támpillére van: a kiváló szakmaiság és a keresztény hit. A díjat megköszönve Oroszi Pál még egy fontos kritériumra hívta fel a hallgatóság figyelmét. Ez pedig a szülőföld szeretete, az ahhoz való ragaszkodás. Számára, aki Észtországban az orvosi egyetemet kiváló minősítéssel végezte el, s ezután nyomban megnyílt előtte az orvosi karrier, a végső döntések meghozatalakor ez volt a döntő. A legelső alkalommal hazajött szülőföldjére.

A meghitt hangulatban zajló találkozó zárómozzanataként Fekete Dorina, a Beregszászi 4. sz. Kossuth Lajos Középiskola tanulója elénekelte a Szabadnak születtem c. dalt.

Kovács Elemér

Forrás: refua.tirek.hu

Pin It on Pinterest

Share This