Egy nap áldásai

A Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy testben.

És legyetek háládatosak. A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala.
Kol 3,15-17.
 
Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is figyelmeztet bensőm. Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. (Zsolt 16,7-8)
Amikor a férjem magamra hagyott a három gyerekkel és a jelzálogteherrel, azt hittem, az életem elviselhetetlenné vált. Soha nem volt elég időm, pénzem, vagy segítségem, hogy elviselhessem a mindennapokat. Küzdöttem az önsajnálat ellen, különösen, amikor azt láttam, hogy körülöttem mindenkinek csodálatos élete van. Egy nap olvastam valakiről, aki minden nap végén keresett három dolgot, amiért hálás lehet aznap. Elhatároztam, hogy én is így teszek.
Először csak olyan egyszerű dolgokra gondoltam, mint a villamos áram és a meleg víz. Azután észrevettem, hogy a teljesen magától értetődő dolgokat választottam, és hogy ezekért valóban hálásnak kellene lennem. Ahogy naponta folytattam ezt a gyakorlatot, egyre könnyebben ment, és egyre több hálára okot adó dolgot fedeztem fel. Megtanultam hálás lenni egy barát telefonhívásáért, a frissen nyírt fű illatáért, gyermekeim kacagásáért, és az ételért a vacsoraasztalon. Ez a háládatos lelkület segített észrevennem, mennyi áldást ad nekünk Isten naponta, amelyekre olyan ritkán emlékezünk. Cserébe a háládatos lelkület könnyebbé tette terheim elhordozását.
Imádság: Drága Istenünk, segíts, hogy szemünk és szívünk mindig nyitva legyen a naponta küldött áldásaidra. Ámen.
Ma melyik három dologért lehetek hálás?
Sally Berry (New York, USA)
IMÁDKOZZUNK AZ EGYEDÜLÁLLÓ SZÜLŐKÉRT ÉS GYERMEKEIKÉRT!

Forrás: csendespercek.hu