Elsőáldozás a beregújfalui romatáborban

Szerző: | 2021.05.24., 09:18 | Hitélet

Fotó: Kárpátalja.ma

Tíz gyermek járult először szentáldozáshoz május 23-án pünkösdvasárnap a beregújfalui roma tábor római katolikus imaházában.

A Munkácsi Egyházmegye kezdetek óta nagy hangsúlyt fektet a roma közösségek evangelizációjára, és ennek meg is látszik az eredménye.

Kevesen tudják, hogy Molnár János beregszászi esperes-plébános minden második vasárnap a beregszászi szentmise után elindul Beregújfaluba, ahol egy teljesen más világba csöppenve  hirdeti Krisztus örömhírét.

A liturgia énekeit szintetizátoron kíséri a helyi kurátor. Közelebb áll hozzájuk a mulatós tempójú zene, viszont a dalok szövegét, vallásos tartalmát teljes odaadással énekelik a hívek.

Többnyire asszonyok és gyerekek jönnek el, de azért néhány férfi is meghúzódik a hátsó sorban.

 Az elsőáldozók hitoktatását és felkészítését Pájerszká Katalin, egyházmegyei cigánypasztorációs felelős vállalta, aki gyümölcsöző munkát végzett, hiszen a hittanosok hiánytalanul elsajátították a hit alapjait, a legfontosabb imádságokat és részesültek a bűnbocsánat szentségében is, tehát meggyóntak, hogy méltón vegyék magukhoz az Oltáriszentséget.

Hálát adunk az Istennek ezért a mai ünnepért, hogy a gyerekek tiszta szívvel járulhattak az Úr oltára elé. Köszönöm a szülőknek, hogy fontosnak tartották a gyermekük hitoktatását, hogy emlékeztek arra az ígéretre, mely még a kereszteléskor elhangzott: keresztény nevelésben részesíteni őket. Ti, gyerekek, valóban áldás vagytok! A mai naptól kezdve az Úr Jézust hordozva a szívetekben tértek vissza otthonotokba.  Azt kérem, és azt kívánom, hogy minden egyes szentmise legyen számotokra ünnep, mert az Úr Jézust magatokhoz veszítek, életetekbe fogadjátok, hogy valóban látható legyen rajtatok, a viselkedéseteken az, hogy keresztények vagytok – mondta hálatelt szívvel János atya a szentmise végén.

A meghatott szülők köszönettel és virágcsokrokkal, a gyerekek pedig verssel fordultak a hitoktatóhoz és a plébános úrhoz.

Szentmise után hozzátartozók, ismerősök gratulációit fogadták a gyerekek, a szervezők pedig egy gyönyörű tortával kedveskedtek a résztvevőknek. A templomudvarban felállított két hatalmas hangfal hirdette, hogy kezdődik a szentáldozás utáni mulatság, a tánc…

Kicsit szokatlan, kicsit más világ, de a Szentlélek eljövetelét minden jelenlévő határozottan érezte.

Bunda Fehér Rita

Kárpátalja.ma

Pin It on Pinterest

Share This