Húsz éve a fiatalok között – jubilált a KRISZ

Nemcsak egy személy, de egy szervezet életében is fontos eseménynek számít a születésnap, pláne, ha az kerek évfordulót jelent. A Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet (KRISZ) ebben az évben méltatja megalakulásának huszadik évfordulóját, melynek alkalmából jubileumi ünnepséget szerveztek február 19-én a jánosi Helikon hotelben. A rendezvényen részt vettek a szervezet alapítói, volt és jelenlegi elnökei, segítői és tagjai.

A nyitó áhítatot Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház (KRE) püspöke tartotta, aki megköszönte a „nagy elődök”, a református lelkészek segítéségét és példamutatását, akik kitaposták az utat egy ifjúsági szervezet megalakulásához. A püspök úr kiemelte: a keret és az értékek változhatnak, de az Isten igéje állandó, ez ad útmutatást mindenkinek. „A Szentírás érték és élet. Ezt kell hirdetni és megélni” – hangsúlyozta Zán Fábián Sándor. 

Az ünnepségen videó formájában mutatták be a KRISZ elmúlt húsz évét, legfontosabb programjait, mérföldköveit.

Videóüzenetben köszöntötte a megjelenteket Balog Zoltán, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke. A lelkipásztor beszédében elmondta: a magyarországi reformátusok támogatják Kárpátalját a nehéz időkben, hisz az országhatár ellenére közösségben vagyunk egymással és Krisztussal is.

Zán Fábián Sándor püspök a KRISZ első elnökeként emlékezett vissza a szervezet megalakítására, a kezdeti nehézségekre és az áldásokkal teli húsz évre. Mint elmondta, a németországi CE szervezet volt a minta, amit követtek a szervezet létrehozásánál, ami néha kalandos utazásokkal és fáradtsággal is járt. A püspök úr szerint az idősebb és fiatalabb generáció együttműködése és hite viheti előre egy szervezet működését.

Szanyi György egykori elnök videóüzenetben mondta el gondolatait, érzéseit a KRISZ-szel kapcsolatban. Köszöntőjében felelevenítette a számára kedves emlékeket, mérföldköveket, melyekkel ő maga is gazdagodott. Mint mondta, a szervezet fő célja, hogy minél több fiatal váljon Krisztus-hívővé, akik „jó gyümölcsöt teremnek”. A tiszteletes egyaránt hálás a nehéz időkért, mert abban is megtapasztalták Isten áldását.

A szervezet alakulásakor még ifivezetőként volt jelen Sipos József, aki elnökként emlékezett vissza a KRISZ húsz évére. Öröm volt látni, hogy valami elindult, és egyre többen akartak tenni a helyi református fiatalokért. Igazi sikertörténeteket élhettek meg a hosszú évek alatt, nemcsak az Istennel való kapcsolatban, hanem a magánéletben is.

Nagy Béla, a KRE főgondnoka levélben köszöntötte az ünneplőket. A szolgálat nagy felelősség, de a KRISZ példaértékűen végzi a munkáját, melyhez a továbbiakban is Isten áldását kéri.

Köszöntötte a jelenlévőket Petrusinec Vladimir, a KRISZ egykori főtitkára, aki szintén felidézte a szervezet megalakulásának első lépéseit. Úgy véli, a legfontosabb a fiatalok Isten felé terelése, és hogy a KRISZ mindig is maradjon meg e cél mellett.

Az egyházi méltóságok gondolatai után a világi szervezetek képviselői is köszöntötték a születésnapos szervezetet és a megjelenteket. Elsőként Bacskai József, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának főkonzulja osztotta meg gondolatait. Beszédében kiemelte: jelenleg sokan próbálják eltörölni a keresztyén értékeket és a családi egységet, azért is van különösen nagy szükség az olyan szervezetekre, mint a KRISZ. A politikus köszönetét fejezte ki a szervezet képviselőinek a felelősségteljes munkáért, és az anyaország további támogatásáról biztosította a jelenlévőket.

Fodor Gyula, a Rákóczi-főiskola rektorhelyettese köszöntőjében kiemelte, hogy a húsz év szolgálat valóban ünneplésre esemény, amelyért egyedül Istennek tartoznak hálával.

Kardos Albert, a KMKSZ ISZ alelnöke személyes élményeit osztotta meg a jelenlévőkkel. Elmondta, minél több ifjúsági szervezet működik Kárpátalján, annál több lábon állhatnak a fiatalok, ami a stabilizálást és erősödést szolgálja.

Köszöntötte a jelenlévőket Lődár Jenő, a Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet vezetője, aki kiemelte a szoros kapcsolatot a két szervezet között. Az atya elmondta, a két szervezetet Isten jelenléte fogja össze, ez a szövetség pedig folyamatos megújulást igényel.

Bence Norbert, a Momentum Doctorandus alelnöke köszöntőjében kiemelte a KRISZ munkáját a kárpátaljai magyarság megmaradásában és a keresztyén értékek megerősítésében.

A rendezvény végén a KRISZ együttest hallhattuk, a zenei szolgálat alatt pedig a KRISZ egy-egy tagja tett bizonyságot Istenbe vetett hitéről és a szervezettel való kapcsolatáról. A felemelő percek után Barta Attila, újonnan megválasztott elnök mondott zárszót, és Isten áldását kívánta a résztvevők és a szervezet életére.

Az ünnepség állófogadással és kötetlen beszélgetéssel zárult.  

Horváth Gabriella
Kárpátalja.ma