Kárpátaljára érkezett a Magyarországi Református Egyház négy püspöke

Zán Fábián Sándor kárpátaljai református püspökkel és a kárpátaljai lelkészekkel találkoztak március 4-én Beregszászban a Magyarországi Református Egyház püspökei. 

A püspökök igei gondolatokkal, szolidaritásukat, testvéri segítségüket ajánlva érkeztek Kárpátaljára. Mindannyian Isten mindenható hatalmában bízva imádkoznak és segítenek gyülekezeteikkel együtt. Elmondták: akik átmentek Magyarországra, azokat testvérként fogadják, akik itt maradtak, azokra testvérként gondolnak és teszik, ami tőlük telik.

Az egyházvezetők a kárpátaljai református gyülekezetek lelkészeivel közös könyörgésben vettek részt.

Zán Fábián Sándor a KRE püspöke megköszönte a segítségnyújtást és elmondta, hogy minden segítséget igyekszik egyházunk továbbadni. Az elmúlt napokban volt, hogy vonaton küldtek segítséget Kijevbe, most egy busz indult adománnyal, mely visszaúton árván maradt gyermekeket hoz Kárpátaljára.

Kép: Kárpátaljai Református Egyházkerület

A püspök kérte  a lelkipásztorokat, mindenki a maga helyén igyekezzen a tőle telhető módon segítséget nyújtani a bajbajutottaknak. Ha kell az iskoláinkban, az óvodáinkban vagy gyülekezeti termeinkben, tegyük meg a szeretet evangéliumának hirdetését és imádkozzunk, könyörögjünk a békéért – kérte a püspök.

A találkozón jelen volt Novák Katalin a Magyar Református Szeretetszolgálat nagykövete, aki szintén imádságban fordult Istenhez a békéért. 

A lelkipásztorok a Magyarországi Református Egyház ajándékát az új református énekeskönyv egy-egy példányát kapták ajándékba. Balogh Zoltán püspök végezetül azt kívánta, hogy még 100 év múlva is magyarul szóljon a református ének Kárpátalján.

Kárpátaljai Református Egyházkerület