Menő dolog a jövőt építeni – interjú Margitics Jánossal, a FRIGY lelkipásztorával

Margitics János, Mezőváriban született, a teológia elvégzése után az Ungvári Református Ifjúsági Gyülekezet (UREGY) lelkipásztora volt. Szeptembertől Beregszászban, a Főiskolai Református Gyülekezetben (FRIGY) látja el lelkipásztori szolgálatait feleségével, Margitics-Sánta Erikával együtt. A tiszteletes urat szolgálati köréről és a FRIGY életéről kérdeztük.

Mindig is fiatalokkal szeretett volna foglalkozni vagy ez csak időközben alakult így?

– Annak idején, amikor elkezdtem az egyházba egyre mélyebben bekerülni, a megtérésem után ez a terület volt az, amin otthonosan mozogtam. A sok-sok év alatt mindig találtam tennivalót a fiatalok között. Nagyon megtetszett. Úgy éreztem, hogy van ezen a területen feladatom, hogy Isten is erre hívott el és ez az én helyem.

Mi az, amiért esetlegesen könnyebb és mi az, amiért nehezebb a fiatalok közötti szolgálat?

– Nagyon nehéz hitelesnek lenni előttük, nagyon résen kell lenni bizonyos területein az életnek. A jelenlét az egy nagyon fontos kérdés, tehát nem lehet „egy napos ifjúsági lelkésznek lenni”, hanem majdhogynem 0-24 órás ez a szolgálat.

Könnyebbségnek mondanám, hogy számomra fesztelenebb a fiatalok között lenni, mert nincsenek olyan nagy elvárásokkal, mint egy tapasztaltabb gyülekezeti közösség. Szívesen fogadják azt, aki vagyok, ezért őszintén, hitelesen tudom hirdetni közöttük Isten igéjét.

Nagyon nagy áldás, hogy jó visszacsatolásokat kapok tőlük.

Miben más az igehirdetés egy ifjúsági gyülekezetben?

– Semmiben és mindenben.  Az előkészületeket ugyanúgy végzem el, tanulmányozom az igét próbálom az összefüggéseket megtalálni. Az alkalmazás, illetve az, hogy miként fordítom le a fiatalok számára az Isten igéjét működik másképp. Tisztába kell lennem az aktuális trendekkel, mint például a videójátékok vagy a különböző közösségi oldalak. Ez egy nagyon jó közös pont, mert ezen keresztül is tudok kapukat nyitogatni a fiatalság felé.

Mi inspirálja?

– Amikor a fiatalokkal foglalkozom, akkor valahol a jövőt építem és szerintem menő dolog a jövőt építeni. A munkám, szolgálatom eredményességét azonban csak évekkel később láthatom.

Szeptembertől feleségével a FRIGY lelkipásztorai. Sikerült-e már beilleszkedni?

– Ez egy hosszú folyamat. Minden közösségben kialakulnak bizalmi körök és nekem egy ilyen körbe kellett most bekapcsolódnom, ami természetesen kihívást jelent számomra, de úgy érzem, már vannak fiatalok, akikkel jóban vagyunk, akik felől érzek bizalmat, persze mindig van hová fejlődni.

Mi tudhatunk a gyülekezetről?   

– A FRIGY egy nagyon jól összekovácsolt csapat, akik nem csak szervezetileg vannak jól összerakva, hanem az Isten különös áldása kíséri szolgálatukat.

Eddig négy szolgálócsoportunk van. A konyhatündérek feladata az alkalmak utáni szeretetvendégség elkészítése. A FRIGY Band gondoskodik a zenéről, dicsőítésről, különböző hangszerekkel és énekvezetőkkel. A 4 érzék színház társulata pedig a legfőbb érzékszervet, a látást kikapcsolva mutat be egy történetet, amit olyan közelségből tapasztalhatnak meg az érdeklődők, mintha maguk is részesei lennének azoknak az eseményeknek. Végül, de nem utolsó sorban pedig a presbitérium, akikkel együtt döntünk fontos kérdésekről a gyülekezetet illetően, ők szervezik és vezetik a FRIGY életét. Ők a bázis, de emellett persze vannak még kisebb-nagyobb szolgálatok, feladatok, amibe egy-egy diák a lehetősége szerint besegít.

Jómagam is nagyon sokat merítek ezeknek a fiatal főiskolásoknak az életéből, akik szabadidejüket nem sajnálva, önkéntesen jönnek és szolgálnak az Úrnak. Úgy gondolom, ez a FRIGY összetartó ereje és alapja.

Hogyan épül fel egy istentisztelet a FRIGY-ben?

– A FRIGY istentiszteletnek van egy nagyon fontos célja: az igét eljuttatni a fiatalokhoz. Ennek a kerete több éve változatlan. Az alkalom általában dicsőítéssel kezdődik és fejeződik be, a FRIGY Band vezetésével.  Aztán van egy igehirdetés, vagy egy előadás, attól függően, mit kíván meg az éppen soron következő téma.  Az egyik nagyon szép és kedves dolog, hogy az adott hét születésnaposait felköszöntjük. Ez olyan nekem, mint egy kis gyöngyszem ott a sok arany között. A legvégén pedig részt lehet venni egy szeretetvendégségben, ahol finom falatok mellett, minden kötöttség nélkül tudunk beszélgetni egymással, akár az istentiszteleten hallottakról, de bármilyen más témáról is.

Mi alapján választanak témát?

–  Nem egyedül választom ki. A presbitérium méri fel, hogy mik azok a témák, melyek érdeklik a fiatalokat. Az ötleteiket elénk tárják és aztán velünk, lelkészekkel együtt összeállítunk egy féléves tervezetet.

A fiatalokat egyre inkább érdeklik az alkalmak, mit jelent ez számokban?

-Ez nagyban függ attól, hogy éppen mennyire leterhelt időszakuk van a diákoknak, gondolok itt a zh-kra vagy beadandókra, de általában kb. 50-70 főre kell számolni, viszont előfordul, hogy 90-en is vagyunk. Annak különösen örülünk, hogy nem csak fiatalok, főiskolások érkeznek, hanem nagyon sokszor meglátogatnak bennünket a tanárok is.

Milyen más programokra van lehetőség az istentiszteleteken kívül?

– Vannak kirándulások, amiken részt veszünk, például a Kárpát-medencei Református Egyetemi Gyülekezetek Találkozóján belül Krakkóba látogattunk el ősszel. Hála Istennek gyönyörű időnk volt, így közösen bebarangolhattuk a várost és találkozhattunk más egyetemi gyülekezetek fiataljaival.

Az adventi időszakban jótékonysági mézeskalács sütést szerveztünk, amit árverésre bocsátottunk és a befolyt összegből rászoruló embereket támogattunk.

Szervezünk évkezdő, évzáró alkalmakat, ahol kicsit kötetlenebbül, nyitottabban vagyunk jelen, persze egy átlagos FRIGY istentisztelet sem mondható nagyon korlátolt eseménynek.

Ami az egyik nagyon fontos és hasznos része a gyülekezeti életünknek – a lelki gondozás. Mindenkinek van lehetősége bizalommal fordulni kedves feleségemhez, Erikához ezzel kapcsolatban, aki a szolgálatain és egyéb más feladatain kívül közösségünk lelki gondozója is.

Itt egy újabb félév. Mik a tervek a jövőre nézve?

– Tervbe van a szolgálócsoportoknak egyedi pólót készíttetni, hogy ez még jobban megerősítse őket abban, hogy hová tartoznak. Aztán szerintem az interneten elterjedt „#tetrischallange” nevű kihívást is érdemes lenne megcsinálni.

Van néhány megtervezett fix programunk, mint például a Hitmélyítő esték, aminek az idei témája „Evezz a mélyre”. Itt Péter életét fogjuk estéről estére feldolgozni.

A következő Budapesten tartandó Egyetemi Gyülekezetek Találkozóján is tervezünk részt venni.

Szeretnénk szervezni egy évzáró bográcsozást, ahol a gyalogtúra és a finom bogrács mellett különböző érdekes programok fogják várni a diákokat. Ez csak néhány olyan esemény, amit előre látunk, de szeretjük a spontán dolgokat is.

Dolgozunk a közösségi médiában való intenzív megjelenésünkön. Most egy új csapat szerveződik annak érdekében, hogy az életünkből minél több fényképet, szöveges anyagot ütemezett módon tudjunk a többiek elé tárni. Ezzel azt szeretnénk kifelé kommunikálni, hogy mi van itt nálunk, hogy az információk által a FRIGY ne egy távoli dolog legyen a főiskola számára, hanem minél inkább közelítsünk egymáshoz.

Idén is folytatjuk az előző év programját. Próbálunk minél inkább segítséget és jelenlétet biztosítani azok felé, akik ránk vannak bízva. Nyilván ehhez még kell a bizalom, ami nem egyszerű téma. Úgy gondolom, hogy a kiépítés fázisában vagyunk. Igyekszünk majd ezt a félévet is abba az irányba terelni, hogy mindenki számára világos legyen, hogy a főiskolai gyülekezet az a hely, ahova van lehetőség bekapcsolódni, ahol megértenek, szeretnek, ahol mindenkinek helye van és ahol első sorban kapcsolatba lehet lépni Istennel.

Seres Johanna
Kárpátalja.ma