Presbiteri és férfi csendesdélutánok Tivadarfalván

Szerző: | 2020.02.08., 10:57 | Hitélet

A Máramaros-Ugocsai Egyházmegye Missziói Bizottsága február 4. és 7. között presbiteri és férfi csendesdélutánokat tartott, melynek a Tivadarfalvi Református Gyülekezet adott otthont.

Az esemény minden nap egy áhítattal kezdődött, melynek során a megye lelkészei a Bibliaolvasó Kalauz szerint kijelölt igeszakaszokat ismertették.

A délutánok központi témája a „bűnbánat” volt. Az áhítatok után következő előadásokon a résztvevők végigvették a bűnbánat előfordulásait az Ó- és az Újszövetségben, a reformátoroknál, végül megvizsgálták, melyek lehetnek a bűnbánat mai formái.

Egy kisebb szünet utána jelenlévők az addig hallottakat csoportbeszélgetések keretein belül vitathatták meg.
Az evangelizációs szolgálatot Szilágyi Károly, a Gáti Gyülekezet lelkipásztora végezte, aki a bűnbánati zsoltárok alapján hirdette Isten igéjét.

A záró alkalom után Homoki Tibor, a Misszió Bizottság elnöke elmondta, hogy Isten áldását érezte a délutánokon, majd köszönetét fejezte ki a befogadó gyülekezetnek, a szolgálattevőknek és a jelenlévőknek egyaránt.

Seres Johanna
Kárpátalja.ma

Pin It on Pinterest

Share This