Templombúcsú Balazséron

Szerző: | 2014.07.02., 08:47 | Hitélet

Szent Péter és Szent Pál apostolfejedelmek ünnepén, június 29-én templombúcsút tartottak a Makkosjánosi Görögkatolikus Egyházközség filájában, Balazséron.

Ebből az alkalomból a szomszédos települések – Makkosjánosi, Nagybégány, Beregdéda – hívei is elzarándokoltak a községbe, hogy a Beregszászi Esperesi Kerület papjaival együtt részt vegyenek az ünnepi Szent Liturgián.
Az apostolfejedelmek tiszteletére szentelt balazséri templom a hagyomány szerint nem az első imaháza az egyházközségnek, helyén korábban egy fatemplom állt. A visszaemlékezések szerint ezt lebontották, s ruszinok által lakott vidékre szállították át, melynek pontos helye azonban nem ismert.
A jelenlegi templom alapkövét 1888-ban tették le, s 1896/1897-ben vehették birtokukba a hívek, akiket először 1792-ben említenek az egyházi összeírások. Akkor 21 görögkatolikus élt Balazséron, ma 380 híve van az egyházközségnek, mely mindig is Makkosjánosi leányegyházközsége volt.
A több mint 100 éves templom ünnepén Lődár Jenő batári görögkatolikus lelkész mondott szentbeszédet. A búcsúünnep a szokott rendben zajlott: a Szent Liturgia végén körmenetet és evangélium-olvasást tartottak, majd az áldások és az olajkenet következett. Az ünnepség szeretetlakomával ért véget.

Marosi Anita
Kárpátalja.ma

Pin It on Pinterest

Share This