Vasárnapi üzenet

Szerző: | 2017.08.20., 10:00 | Hitélet

„Én vagyok az Úr, ez a nevem, nem adom di­cső­sé­ge­met másnak, sem di­csé­re­te­met a bálványoknak.” (Ézs 42,8).
Úgy látszik, minden korban ez a hit egyik mércéje. Kit vagyok hajlandó elfogadni Istennek, ki előtt vagyok hajlandó leborulni, hogy imádjam őt?

Hasonló volt a helyzete Dániel próféta három barátjának, Sidráknak, Misáknak és Abédnegónak, amikor nem hajoltak le Nabukadneccár pogány istenszobrai és az általa felállított aranyszobor előtt. Ezt mondták a királynak: „Mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt.” (Dán 3,18) Milyenek a mai modern bálványszobraink? A fiatalabbaknak tv, internet, facebook? A média által felemelt sztárok, modellek, akiket „istenítünk”? Esetleg egy-egy papírpénzre nyomtatott neves történelmi személy? Az anyagi boldogulás nyújtotta hamis boldogság?

Akik behódolnak neki, azt ellátják a fenevad bélyegével. A Jelenések könyvének megírásakor elterjedt volt az a szokás, hogy amit a császár elfoglalt, tulajdonba vett, azt ellátta a pecsétjével. Régen a templomokban az istentiszteleti célokra használt edényeket és kiegészítőket is ellátták pecséttel. Ezt azt jelentette, hogy isteni tulajdonba van véve, számon van tartva. Isten számára elrendelt, az Úr dicsőségét szolgáló feladattal ellátott. A gonoszság hatalma is számon tartja a híveit, hogy ki felett uralkodhat, hogy ki az övé.

Ilyenkor van nagy szükség a bölcsességre! Nem akármilyen bölcsességről van itt szó, hanem olyanról, amely fentről való, amely Istentől származik. Ő ennek a bölcsességnek a forrása és az adója, tőle kell ezt kérni. A Bibliánk azt mondja, hogy „a bölcsesség kezdete az Úr félelme”. (Zsolt 111,10a) Ott kezdődhet el igazi bölcsesség, ahol a szívekben ott az istenfélelem.

Számunkra az Atya elküldte ebbe a sok nyomorúságtól és bűntől terhes világba az ő egyszülött Fiát, Jézus Krisztust. Ő figyelmeztet bennünket, hogy sokan jönnek majd az ő nevében, álmessiások és hamis próféták. Nem az Isten dicsősége, hanem a saját érdekeik motiválták ezeket, s e mögött a Sátán mesterkedései húzódnak meg, hogy elszakítson bennünket Urunktól és Istenünktől. Isten adja számunkra a bölcsességet, hogy tudjuk ezt felismerni életünkben. Isten adja meg Szentlelke által azt, hogy meglássuk és megértsük, hogy kit illet meg egyedül az igaz imádat és tisztelet: egyedül Őt! Ámen!

Keresztyén Károly
beosztott lelkész, Csonkapapi, Kispapi

Pin It on Pinterest

Share This