Aláírta a középfokú oktatásról szóló törvényt Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke aláírta Az általános középiskolai oktatásról szóló törvényt, amit a Parlament idén, január 16-án hagyott jóvá. Ezt az Ukrajinszka Pravda jelentette az Elnöki hivatal sajtószolgálatára hivatkozva.

A dokumentum olyan gyakorlati eszközök bevezetését tartalmazza, amelyek elősegítik a 2017-ben elindított oktatási reform végrehajtását – áll a nyilatkozatban.
A Elnöki hivatal szerint a törvény elfogadásával Ukrajna végrehajtotta a Velencei Bizottság 2017. szeptember 5-i, az Oktatási törvénnyel kapcsolatos ajánlásainak utolsó pontját, ami a nemzeti kisebbségek oktatására vonatkozott.
Az általános középiskolai oktatásról szóló törvény rendelkezik a magán tanintézmények által az oktatási folyamat nyelvének szabad megválasztásának jogáról. Ezenkívül az új törvény kifejti a 2017. szeptemberében elfogadott oktatási törvény rendelkezéseit, figyelembe véve a Velencei bizottság ajánlásait, és három nyelvi modellt vezet be a középfokú oktatási intézményekben.
Az első modell az Ukrajnában őshonos népekre vonatkozik, akik nem élnek az anyanyelvük nyelvi környezetében, nincs országuk, amely megvédené nyelvüket. Ebben az esetben mindenekelőtt a krími tatárokról van szó. Ők anyanyelvükön tanulhatnak 1–11(12) osztályig, ezzel párhuzamosan sajátítják el az ukrán nyelvet.
A második modellt a törvény a nemzeti kisebbség, az EU nyelvcsaládjába tartozó nyelven oktatnak. Ez a modell magában foglalja:
  • alsó osztályokban az anyanyelvi oktatást, párhuzamosan sajátítják el az államnyelvet
  • 5. osztálytól a tanulmányi idő mennyiségének nem kevesebb, mint 20%-a ukrán nyelven folyik, amit fokozatosan 40%-ra emelnek a 9. osztályig
  • a felsőbb osztályokban a tanulmányi idő mennyiségének nem kevesebb, mint 60%-a az államnyelven zajlik
A harmadik modell az Ukrajnában élő nemzeti közösségekre, valamint olyan nemzeti kisebbségre vonatkozik, amelyek a szláv népcsoportba tartoznak, illetve azokra, akik anyanyelvük nyelvi környezetében (orosz nyelv) élnek.
Ez a modell az 5. osztálytól kezdve a tanulmányi idő mennyiségének legalább 80%-a az államnyelven folyik.
„Az általános középfokú oktatásról szóló törvény elfogadásával Ukrajna megerősítette elkötelezettségét a nemzeti kisebbségek jogainak védelme iránti nemzetközi kötelezettségvállalásai mellett” – tették hozzá az Elnöki hivatalnál.
Mint ismeretes, a magyar kisebbség képviselői elégedetlenségüket fejezték ki Ukrajna oktatási reformjával kapcsolatban és az oktatási törvény nyelvi normáinak eltörlését követelték.