Hogyan bocsátható el az ideiglenes munkavállaló?

Szerző: | 2014.09.14., 10:33 | Közélet

„Kiderült, hogy szülési szabadságon lévő munkatársunk a vártnál hamarabb áll ismét munkába. Hogyan bocsátható el az a dolgozó, aki a helyére lett felvéve távolléte idejére, de aki időközben maga is szülési szabadságra ment?”

– A jogszabályok egyértelműen kimondják, hogy a várandóssági és szülési szabadság idejére a munkavállaló megőrzi állását. Amennyiben helyére – a szabadság idejére – más munkavállalót alkalmaznak, azzal határozott időre szóló munkaszerződést kell kötni addig az időpontig, amikor a szülési szabadságon lévő személy előreláthatóan ismét munkába állhat, azaz véget ér a szabadsága. Amennyiben az állandó munkatárs a tervezettnél korábban áll munkába, helyén pedig az ideiglenesen alkalmazott munkavállaló dolgozik, az utóbbinak felajánlható, hogy más munkakörbe irányítják át a munkaszerződése végéig hátralévő időre.

A munkaszerződésnek a tulajdonos vagy az általa megbízott szerv általi egyoldalú felbontása csak az Ukrajna Munkatörvénykönyve 40. paragrafusában rögzített esetekben lehetséges. Ezen esetek közé tartozik a létszámleépítés vagy az adott munkakör megszüntetése a vállalat átszervezésekor, tulajdonos- vagy profilváltáskor, létszámcsökkentéskor stb.; ha a munkavállaló nem alkalmas az állás betöltésére, például szakmai felkészültsége, netán egészségi állapota miatt; esetleg alapos ok nélkül rendszeresen nem tesz eleget munkaköri, munkaszerződésében rögzített kötelezettségeinek, s ezért korábban már felelősségre vonták; alapos ok nélkül hiányzik (három óránál hosszabb ideig távol marad munkahelyéről egy munkanap folyamán); megszakítás nélkül négy hónapnál hosszabb ideig hiányzik munkahelyéről egészségügyi okok miatt (kivéve azokat az egészségügyi problémákat, amelyek esetében a törvény hosszabb távolmaradást is engedélyez); ittasan vagy kábítószer hatása alatt jelenik meg munkahelyén; eltulajdonítja a munkahelyi tulajdont stb. Megjegyzendő azonban, hogy a jogszabályok értelmében a szabadságát töltő (beleértve a várandóssági és szülési szabadságot is) vagy betegszabadságon lévő munkavállaló a fentebb felsorolt esetekben sem bocsátható el mindaddig, amíg ismét munkába nem áll – kivéve azt a már említett esetet, ha a betegszabadság időtartama meghaladja a négy hónapot.

hk

Pin It on Pinterest

Share This