A Nagyszőlősi Járási Tanács elnöke felhatalmazást kaphat az iskolaigazgatók elbocsátására

Vladiszlav Poljak parlementi képviselő politikai és üzleti érdekei befolyásolják a járási oktatási osztály működését – véli a Zakarpattya online.

2019 végén a Nagyszőlősi Járási Tanács kezdeményezésére módosították a járási oktatási intézmények alapszabályait. A megújított dokumentumok szerint Vitalij Ljubkának, a járási tanácselnöknek az ülésközi időszakokban jogában áll elbocsátani az iskolaigazgatókat.
Ilyen döntést azonban csak az Oktatási Intézmények Szolgáltatói Központjának megbízott igazgatójával, Jurij Szviscsóval egyetértésben hozhat meg. Továbbá a tanácselnök meghatározhatja a járás oktatási intézményeinek pedagóguslétszámát is.

Az alapszabály módosítását követően a továbbiakban az Oktatási Intézmények Szolgáltatói Központja határozhatja meg az iskolák pénzügyi-gazdasági helyzetét is. Az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztályt pedig ezzel egyidejűleg felszámolták.

A járási tanács elnöke szerint a bizottság az új alapszabályt szakemberek bevonásával dolgozta ki, s miután nem voltak helyreigazítási javaslatok, helyben ismertette azt az iskolaigazgatókkal. Ezzel szemben az érintett igazgatók azt állítják, ők akkor látták először a dokumentum szövegét, amikor kézhez kapták azt. Emiatt néhányan javaslatot nyújtottak be a járási tanácsnak az alapszabály módosítását illetően.

Az oktatásról szóló törvényre hivatkozva az igazgatók pénzügyi önállóságot kértek az általuk működtetett intézmények számára. Eszerint minden oktatási intézménynek 2022-ig át kell állnia a pénzügyi autonómiára. A válaszlevélre már két hónapja várnak.

Ezenkívül a Nagyszőlősi Járási Tanács Alapszabályát elküldték az Ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium iskolai oktatásának igazgatóságához is. A minisztérium a dokumentumok elemzése után arra a következtetésre jutott, hogy az alapszabály sérti az Az oktatásról, valamint az Általános középiskolai oktatásról szóló törvényt.

Az oktatási intézmények státuszában bekövetkezett ilyen drasztikus változtatások oka az lehet, hogy az elmúlt évben a bérek nem avgy csak részben kerültek kifizetésre a Nagyszőlősi járás pedagógusai számára. A járási tanács a pénzügyi nyomást kihasználva arra kényszerítette az oktatási intézmények igazgatóit, hogy az ingatlankomplexumokat ruházzák át az önkormányzatok részére.

A nagyszőlősi járási oktatási válság majdnem két évvel ezelőtt kezdődött. Ennek oka a járási tanács arra irányuló törekvése volt, hogy átvegye a pedagógusok politikai ellenőrzését azáltal, hogy Jurij Szviscsót választották a Nagyszőlősi Járási Oktatási Osztály vezetőjévé.

Az új vezető – aki akkoriban Vladiszlav Poljak megyei képviselő segédje volt – kinevezését a járás pedagógusai negatívan fogadták. Különösen azért, mert több iskolaigazgatót arra kényszerített, hogy dátum nélkül írják meg a saját felmondási kérelmüket, továbbá megpróbálta ellenőrzése alá vonni az iskolák élelmiszer-ellátását.

Szviscso elbocsátása, és az általa kezdeményezett számos peres eljárás lezárása után a járási tanács blokkolta az oktatási osztály számláján lévő pénzösszegeket, és létrehozta az Oktatási Intézmények Szolgáltatói Központját, amelyet jelenleg szintén Jurij Szviscso vezet.

A két év alatt az igazgatók nem kaptak választ sem a pedagógusok helyzetét illetően, sem a rendvédelmi szervekhez, valamint az Oktatási Minisztériumhoz intézett számos megkeresésükre.

Forrás: Zakarpattya online