Autonómia: a politikai újságírás kétfejű borja

Szerző: | 2014. 05. 13. 10:05 | Nézőpont

Rendhagyó cikket közölt hétfőn a mukachevo.net portál. Az Euronews igyekszik bizonyítani, hogy Orbán követeli Kárpátalja autonómiáját című írás Oroszország Ukrajna ellen folytatott információs háborújáról hivatott lerántani a leplet.

Úgy tűnik, hogy az Ukrajna ellen vívott információs háború csak most kapcsol magasabb fokozatba. Ma furcsa üzenetet közvetített az Euronews tévécsatorna, mely egyebek mellett Magyarország és Ukrajna nemzetközi kapcsolatait, ezen belül Kárpátalját is érinti.
A tévécsatorna jelentése szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök állítólag – idézzük – »kijelentette, hogy autonómiát fog követelni a magyar kisebbségeknek a szomszédos államokban. Köztük van Ukrajna is. Kárpátalján 150 ezer etnikai magyar él«.
A tudósításban szó van arról is, hogy »előző mandátuma idején Orbán megadta a szomszédos országok etnikai magyarjai számára a magyar állampolgárság megszerzésének jogát, idővel pedig a választásokon való szavazás jogát is, amellyel azok az előző hónapban élhettek első alkalommal«.
Érdekes, hogy ezt a híradást a tévécsatorna csak ukrán és angol nyelven közölte a saját honlapján. A magyar, de még az orosz nyelvű változatokban sem történik említés Ukrajnáról és Kárpátaljáról.
Azonban Orbán kijelentése »Kárpátalja autonómiájáról« már elterjedt a világhálón, felkerült az ukrán állami »Перший національний« (Első Nemzeti /tévécsatorna/ – a szerk.) honlapjára és sikeresen felkapták az ukrajnai szeparatizmust támogató honlapok. Egyébként a Euronews tévécsatorna egyik legnagyobb részvényese az Összoroszországi Állami Televíziós és Rádiótársaság (a Rosszija tévécsatorna).”
A mukachevo.net állítása alátámasztására mellékeli a cikkhez a Euronews szóban forgó tudósításának ukrán, magyar és orosz nyelvű változatát. Meghallgatva a három rövid tudósítást, a magyar és az orosz azonos tartalmúnak tűnik, s valóban csak az ukránban történik említés Kárpátaljától és az autonómiáról.
Mindenekelőtt szögezzük le, hogy Orbán Viktor múlt szombati, miniszterelnökké történt újraválasztása alkalmából a parlamentben mondott beszédében valóban említést tett az autonómiáról. A további félreértések elkerülése végett következzék beszédének idevágó része: „A regionális gazdasági kapcsolatok eltökélt erősítése nem áll ellentétben a markáns nemzetpolitikai irányvonallal. A magyar-ügy a második világháború óta megoldatlan; a magyar-ügyet európai ügynek tekintjük. A Kárpát-medencei magyarokat megilleti a kettős állampolgárság, a közösségi jogok és az autonómia is. Ez az álláspontunk, melyet képviselni fogunk a nemzetközi politikában. Mindennek közeli aktualitást ad az Ukrajnában élő kétszázezres magyar közösség helyzete, amelynek meg kell kapnia a kettős állampolgárságot, a közösségi jogok teljességét, és az önigazgatás lehetőségét is. Ez világos elvárásunk a most formálódó új Ukrajnával szemben, akik egyébként élvezik együttérzésünket és támogatásunkat a demokratikus Ukrajna megteremtéséért végzett munkájukban”.
Megállapíthatjuk tehát, hogy a Euronews alapjában véve nem forgatta ki Orbán Viktor szavait, bár a miniszterelnök nem használta a „követelni” kifejezést az autonómiával összefüggésben, amint azt a hírolvasó némileg kategorikusan megfogalmazta. Ami pedig azt illeti, hogy az autonómiáról csak a tudósítás ukrán változatában történik említés, kívülállóként lehetetlen eldönteni, hogy volt-e szándékosság vagy valamiféle prekoncepció az Euronews szerkesztőinek eljárása mögött vagy sem.
Manapság hasonló esetekben soha nem zárható ki a szándékosság, de az is köztudott, hogy a nemzetközi gyakorlatban nem szokatlan eljárás, hogy ugyanazon tudósítás szövege eltér a különböző országok számára, más-más nyelven készülő műsorváltozatokban, esetleg az adott hallgatóság körében érdeklődésre számot tartó elemet, információt is beemelnek abba. Számomra úgy tűnik, hogy az ukrán vonatkozású, az autonómiát illető „betoldás” a tudósítás szövegébe esetünkben leginkább a kijevi újságírók egy részének gondolkodását tükrözi, akik afféle fővárosi birodalmi mentalitással hajlamosak egyfajta külföldi csodaként, kuriózumként tekinteni az autonómiára. Az embernek néha az a benyomása, csak azért tartják fontosnak a kérdés megemlítését, mert arra számítanak, hogy a témában járatlan, de Ukrajna egységét féltő tévénéző a kifejezés hallatán idegesen – esetleg dühösen vagy aggódva – felkapja a fejét. Vagyis az autonómiát amolyan figyelemfelkeltő, nézettségnövelő érdekességként kezelik, mint a bulvársajtóban a kétfejű borjút, vagy a cirkuszi sellőt. Ez persze mit sem változtat a híradás hatásán, különösen a mostanihoz hasonló esetekben, amikor a tudósítás rövidsége miatt nincs mód kifejteni a témát, felvázolni a tévénézőnek a kérdés hátterét.
A mukachevo.net írásában ugyanakkor meglepett, hogy a Euronews eljárását megkérdőjelező cikkíró esetenként maga is meglehetősen szabadon bánik a szavakkal. Egy helyütt így fogalmaz: „Orbán kijelentése Kárpátalja autonómiájáról«”, holott a magyar miniszterelnök egyetlen szót sem ejtett az egész régió önrendelkezéséről. A kormányfő egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy az ukrajnai magyar közösségnek „meg kell kapnia a kettős állampolgárságot, a közösségi jogok teljességét, és az önigazgatás lehetőségét is”. Bizonyosak lehetünk benne, hogy Orbán Viktor minden szavát gondosan mérlegelte, és pontosan azt mondta – különös tekintettel az ukrajnai helyzet kényességére –, amit mondani akart – se többet, se kevesebbet –, amikor kormánya külpolitikájának alapelveiről beszélt.
Sajnos az ukrajnaihoz hasonló helyzetekben szinte elkerülhetetlen, hogy minden politikusi és sajtóbeli megnyilvánulást az orosz–ukrán szembenállás és a belpolitikai válság – időnként óhatatlanul torzító – prizmáján át vizsgáljanak az érintettek. Miközben egyértelmű, hogy az átfogó ukrajnai rendezés elképzelhetetlen a kárpátaljai magyar közösség jogállásának megnyugtató rendezése nélkül, amint az is vitán felül áll, hogy Magyarország az egységes és demokratikus ukrán állam megőrzésének híve.
Esetünk is mutatja, hogy mivel az autonómia kérdése lényeges és megkerülhetetlen, napjainkban különösen fontos volna a pontos és félreérthetetlen tájékoztatás e tárgyban. Ennél már csak az lehet fontosabb, hogy felelőssége tudatában mindenki tartózkodjék a nemzetiségi kérdés, az autonómia fogalmának kizsákmányolásától a pillanatnyi politikai haszon reményében.
Hét
Kárpátalja.ma
Kisebb földrengés rázta meg Horvátországot

Kisebb földrengés rázta meg Horvátországot

A földrengés epicentruma a közép-dalmáciai Gracacban volt, Zárától (Zadar) 51 kilométerre, mintegy 10 kilométeres mélységben. A rengést egész Dalmáciában és Likában érzékelte a lakosság, károkról nem érkezett bejelentés.

70 éves Csapó Gábor

70 éves Csapó Gábor

Szeptember 20-án ünnepli hetvenedik születésnapját Csapó Gábor olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó, edző, jogász.

Pin It on Pinterest

Share This