Köszönetnyilvánítás a BGA-nak a beregszászi színháztól

A KMT „Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház” Kommunális (Önkormányzati) Intézménye köszönetét fejezi ki a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek a színháznak, mint kiemelt nemzeti jelentőségű intézménynek nyújtott egész éves támogatásáért, amely nagyban hozzájárult az optimális munkafeltételek megteremtéséhez és a színház sikeres működéséhez.

KMT
„Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház”
K(Ö)I