A KMPSZ nyílt levele Ukrajna oktatási miniszteréhez

Levél

Skarlet Sz.M.
Ukrajna megbízott oktatási és tudományos minisztere részére

Tisztelt Szerhij Mikolájovics!

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) a magyar tannyelvű középiskolák vezetőivel együtt diszkriminatívnak tartja a nyelv és az irodalom óraszámának elosztását az általános alapfokú oktatás állami szabványa szerint, amelyet a Minisztertanács 2018. február 21-i 87. sz. rendeletével hagyott jóvá. Ennek a szabványnak az alapján az ukrán nyelv és irodalom oktatására szént órák száma 3-4. évfolyamon hetente 6 óra, az őslakosok vagy nemzeti kisebbségek nyelvének és irodalmának oktatására, azaz a mi esetünkben – a magyar nyelvre és irodalomra, valamint az idegen nyelvre 5 órát biztosítanak hetente.

Ez lehetetlenné teszi az állami és anyanyelvek, irodalmak, valamint idegen nyelv elfogadható szintű, a szabványoknak megfelelő oktatását. Fontos megjegyezni, hogy Ukrajna Oktatási Minisztériumának 1273. számú, 2019. október 8-i rendeletével jóváhagyott, a 3-4. évfolyamokra vonatkozó általános tanterv nem szabályozza az órák elosztását azon oktatási intézmények esetében, melyekben az őslakos népek és a nemzeti kisebbségek nyelvein folyik az oktatás.

A KMPSZ kéri a nyelv és irodalom órák elosztásának a felülvizsgálatát, és annak lehetővé tételét, hogy a magyar tannyelvű iskolák dönthessenek az órák számának elosztásáról a nyelv és irodalom tantárgycsoportban, a vonatkozó tantárgyak órakiosztásának általános elveivel összhangban (pl. 5 óra az ukrán nyelv és irodalom esetében (lásd: mintatanterv az ukrán tannyelvű általános iskolák 3-4. évfolyamai számára, a Shiyan R. B. által készített tanterv-változatban), 5 óra a magyar nyelvre és irodalomra, valamint 2 óra egy idegen nyelvre, a változó összetevő óráinak felhasználásával).

Ugyanakkor felhívjuk a figylemet arra is, hogy az ukrán nyelv és irodalom oktatására szánt 6 óra a 3. osztály teljes óraszámához viszonyítva meghaladja a 20%-ot, vagyis a törvény által engedélyezett arányt.

Számítunk megértésére és az eredményes együttműködésre.

Tisztelettel

                                                 Orosz Ildikó
a KMPSZ elnöke