Higgy önmagadban! – XII. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia a Rákóczi-főiskolán

Szerző: | 2018.05.19., 08:35 | Oktatás

A GENIUS Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával együttműködve, a HTDK – TDK, a Bethlen Gábor Alap, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Nemzeti Tehetség Program hozzájárulásával megrendezték a XII. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferenciát május 18-án Beregszászban.

A megnyitó ünnepséget a Rákóczi-főiskola Győr termében tartották. A konferenciára a Kárpát-medence minden felsőoktatási intézményének osztatlan, alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatója nevezhetett pályamunkájával, melyeket összesen ötven opponens bírált el.

A jelenlévőket dr. Váradi Natália, a GENIUS Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatója köszöntötte. Deák Ferenc szavait szánta lelkesítés- és kitartásképpen a versenyzők számára: „A legsúlyosabb körülmények között sem kételkedtem korunk szebb jövőjében. De hogy reményeink egykor valósuljanak, nem elég akarni. Tanulnunk kell s művelődnünk a tudományok minden szakát, művelnünk a népnek minden osztályát… Minden perc, melyet tanulásra, minden fillér, mit a tudománynak, s azok közleményeinek pártolására fordítunk., egyszersmind a haza oltárára tett áldozat”. Higgy önmagadban, mert minden lehetséges, csak hinned kell benne – zárta gondolatait.

Dr. Illés Boglárka ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár köszöntő beszédében kiemelte, hogy ez a konferencia lehetőség a versenyzők számára, hogy bemutassák munkáikat. A tudományhoz vezető út nagyon nehéz és hosszú, a kutatáshoz szükség van kitartásra és olyan képességek megszerzésére, mint a kudarctűrés és a koncentráció fejlesztése.

Szilágyi Mátyás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja felhívta a részvevők figyelmét arra, hogy a magyar tudományosság sikereinek magyarázata egyrészt az oktatásban rejlik, amelynek a tudományos diákköri mozgalom az egyik alapvető és meghatározó eleme. A tudományos diákköri mozgalom megmérettetéseiből igazi kutatók kerülnek ki, s ez elindítja őket a tudomány terén. A mozgalom célja a hallgatói, tudományos és művészeti diákköri tevékenységek ösztönzése, a jövő tudósainak támogatása – fejtette ki a főkonzul.

Kuti László, Magyarország Ungvári Konzulátusának első beosztott konzulja köszöntő beszédében arra mutatott rá, hogy a tudomány nem ismer határokat – ez százszorosan igaz a magyarokra. Ez a konferencia a bizonyítéka annak, hogy a magyar innováció, találékonyság, a magyar tudás sem mesterséges, sem természetes határokat nem ismer, s azokat le tudja győzni. A fiatal tudósok nemzetünk jövőjét, kiterjedését képviselik – mondta a konzul.

Fodor Gyula, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektorhelyettese, a Beregszászi Járási Tanács képviselője a főiskola nevében köszöntötte az egybegyűlteket. Sok sikert és eredményes kutatásokat kívánt a résztvevőknek, hiszen a kutatások és előadások által tapasztalatokat is szerezhetnek a fiatalok – mondta.

Sin József, a Beregszászi Járási Tanács elnöke folytatta a köszöntők sorát. Kiemelte, hogy ahol tudományos konferencia van, ott tudományos élet is van. Rendkívüli dolog az, hogy egy ilyen kis határon túli „szigeten”, Kárpátalján megvalósulhat ilyen verseny. Mindenkinek folyamatosan meg kell újulnia és képeznie kell magát, hiszen a munkaerőpiacon a sokoldalúan képzett szakember előnnyel indul– hangsúlyozta. Sikeres tanácskozást kívánt a jelenlévőknek.

Horváth Ákos, az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnökségi tagja is kifejtette gondolatait a megnyitón. A Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia ünnep, a diákság ünnepe, amely a diák és a tanár kapcsolatáról szól, mely által megszülethetett a közös kutatási munka eredménye. A TDK 60 éves múltra tekint vissza, hiszen a tehetséggondozás mindig nagyon fontos szerepet töltött be az életben, mert a tehetség óriási érték – mondta.

A rendezvény ünnepélyes megnyitóján megosztotta gondolatait a jelenlévőkkel Palasik Mária, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának osztályvezetője, Kutasi Ilona, a Kárpátaljai Állami Levéltár igazgatóhelyettese, a beregszászi részleg vezetője, Füzesi Oktávia, a Munkácsi Állami Egyetem Pedagógiai Karának dékánja, dr. Sallai József, a Nyíregyházi Egyetem nyugalmazott docense, Csernicskó István, a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács alelnöke. Mindannyian sok sikert kívántak a fiatal kutatóknak.

A konferencia keretében Recsk, a magyar Gulág című bannerkiállítást tekinthették meg a résztvevők a Rákóczi-főiskola átriumában.

A KTDK-ra negyvenketten nyújtották be a jelentkezésüket, negyvenen be is mutathatták kutatásaikat, munkáikat. Az előadók hét különböző szekcióban mérethették meg magukat: Biológia és Kémia, Orvos- és Egészségtudományi, Földtudományi és Turizmus, Fizika és Matematika, Társadalomtudományi-, Történelemtudományi- és Filológia Szekcióban. 28 tagú zsűri értékelte az előadásokat, és kizárólag a kárpátaljai résztvevők juthattak tovább a 2019-ben megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferenciára.

Az eredményhirdetés a főiskola Győr termében zajlott.

Zsoldi Tímea
Kárpátalja.ma

Pin It on Pinterest

Share This