Idén ismét 4 szombaton folyik a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány tehetséggondozó programja

Szerző: | 2018.10.20., 11:49 | Oktatás

A 2011-ben létrejövő „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány célja a tehetségsegítő programok, foglalkozások szervezése, egyenlő hozzáférés biztosítása a tehetséggondozás területén, a tehetségsegítő személyek és szervezetek munkájának megbecsülése, valamint minél több lehetőség felkínálása a tehetséges tanulók, hallgatók, kutatók számára, hogy ők ezáltal ismereteiket, készségeiket a már meglévő képzési anyagokon túl kiszélesíthessék. Mindemellett célja a tehetséges fiatalok, a kárpátaljai magyar értelmiségi réteg kinevelése, hogy összefogja a tehetséggondozás iránt elkötelezett pedagógusokat, közös gondolkodásra, munkára ösztönözze azokat.
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a tehetséggondozó programját még 2011 tavaszán indította el, amikor az Alapítvány életre hívta a Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanácsot. A tanács tagjai a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) által javasolt kárpátaljai magyar iskolákban dolgozó tanárok, valamint a tanintézmények igazgatói, illetve a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanárai, akik szakterületüknek megfelelően feladatként vállalták tehetséggondozó programunk kereteinek megalkotását, az alapkoncepció felállítását.
A 2018/2019-es tanévben ismét útjára indult a program, melyben Kárpátalja általános- és középiskolásai vehetnek részt. A tehetséggondozó munka minden tanév őszén zajlik, teljes kárpátaljai lefedettséggel, a következő központokban:

S.sz. Tehetségpont Iskola Tehetségpont koordinátorának neve
1. Aknaszlatina Aknaszlatinai Bolyai János Középiskola Benedek Imre
2. Bátyú Bátyúi Középiskola

Bajusz Erzsébet

Szántó Edit

3. Beregszász II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Snicer-Pobránszky Gabriella
4. Mezővári Mezővári II. Rákóczi Ferenc Középiskola Bíró Éva
5. Munkács Munkácsi 3. számú II. Rákóczi Ferenc Középiskola Horváth Ivett
6. Nagydobrony Nagydobronyi Középiskola Molnár Erzsébet
7. Péterfalva Péterfalvi Református Líceum Kalanics Irén
8. Ungvár Ungvári 10. számú Dayka Gábor Középiskola Kulin Judit

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által működtetett Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács 2018. szeptember 25-én ülésezett. Az ülés során meghatározták az idei év tehetségfejlesztő munkájának részleteit. Ezen kívül a Tanács a nyár során kidolgozta valamennyi tantárgy tantervét, illetve tananyagát, amely alapján minden Tehetségpontban egységesen zajlik majd az oktatás. Minden tehetségpontban a foglalkozások szombatonként háromszor 75 percig tartanak. A 3-11. osztályos (3-4., 5-6., 7-8., 9-11. osztályos korcsoportokban) tanulók az alábbi tantárgyi csoportokban vehetnek részt a foglalkozásokon 2018. október 20. – december 1. között:
Humán tantárgyi csoportok:
1. Magyar nyelv – ukrán nyelv – angol nyelv
2. Történelem – irodalom – művészettörténet
Reáltantárgyi csoportok:
1. Matematika-informatika – fizika
2. Biológia – kémia – földrajz
Alsós tantárgyak

A Beregszászi Tehetségpont megnyitóján Váradi Natália, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodavezetője hangsúlyozta, hogy a tehetséggondozás Kárpátalján létfontosságú, az ezen a területen segítő szakemberek munkája nélkülözhetetlen, hiszen nélkülük a tehetséggondozó programjaink nem érnék el céljukat és a megfelelő célcsoportokat.
A 2018/2019-es tanévben a nyolc körzetben október 20-án, azaz az első foglalkozáson összesen 1 811 tanuló vett részt az alábbi megoszlásban:
Aknaszlatinai Tehetségpont – 168 tanuló
Bátyúi Tehetségpont – 194 tanuló
Beregszászi Tehetségpont – 422 tanuló
Mezővári Tehetségpont – 170 tanuló
Munkácsi Tehetségpont – 115 tanuló
Nagydobronyi Tehetségpont – 358 tanuló
Péterfalvi Tehetségpont –234 tanuló
Ungvári Tehetségpont – 150 tanuló
A tehetséggondozó munka december 1-ig tart, illetve tovább folytatódik a tavaszi szemeszterben tantárgyi vetélkedők formájában.
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány munkatársai ezúton is sikerekben gazdag, eredményes tanévet kívánnak minden oktató és diák számára.
A tehetségpontokban résztvevő gyerekek étkeztetését és utaztatását, a teljes program megvalósulását a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatja.

Kárpátalja.ma

Pin It on Pinterest

Share This