Magyar nyelv és irodalom szak a Kijevi Nemzeti Lingvisztikai Egyetemen

A napokban Nagyszőlősre látogatott Irina Szerjakova, a Kijevi Nemzeti Lingvisztikai Egyetem rektor-helyettese. A professzorasszony találkozót szervezett a Nagyszőlősi járás magyar tannyelvű iskolák igazgatóival.

 

Szerjakova látogatásának célja igen egyszerű volt – a rostálás. Ugyanis a fent említett információ szerint a kijevi lingvisztikai egyetem felvételt hirdetett magyar nyelv és irodalom szakra. Ezzel lehetőséget adva a Kárpátalja és Nagyszőlősi járás frissen érettségiző magyar anyanyelvű diákjai számára, hogy megfelelő szakmát találjanak maguknak.

A Kijevi Nemzeti Lingvisztikai Egyetem a mai napra mondhatni vezető helyen áll a felsőoktatási intézmények között. Az intézmény mindenki előtt nyitva áll, vagyis a világ minden részéről érkezhetnek tanulni vágyók. Az egyetem olyan szakokat működtet, mint: angol, német, francia, és spanyol filológiai szakok, valamint fordítói szak és szláv nyelvek oktatása a külföldi diákok számára.

A következő tanévtől kezdve az egyetem bevezeti a keleti nyelvek oktatását, úgymint: kínai, japán, koreai, török, arab és perzsa, emellett magyar szak is indul. Ez azért vált fontossá a felsőoktatási tanintézménynek, mert a közeledő 1012-es futball Európa Bajnokság tolmácsok munkáját igényli.

Irina Ivanovnát, a neves professzort arról kérdezték, hogy mi a véleménye az emeltszintű tesztelésről? A professzor azt válaszolta, hogy a tesztelés teljesen európai szinten mozog és mindenképpen pozitívan állnak ehhez az eljáráshoz. Emellett kifejezte abbéli aggályát, hogy mivel a tesztelés írásbeli, nem tudják felmérni a tanulók verbális tudását. A professzor reméli, hogy lesz lehetőség a szóbeli felmérésre is. Az írásbeli és a szóbeli részekből álló vizsgák az objektívebb eredmények miatt szükségesek.

Irina Ivanovnától azt is megkérdezték, hogy igaz-e a feltevés, hogy a kijevi egyetem kapcsolatfenntartás célját tűzte ki maga elé – méghozzá a magyarokkal? A válasz igenlő volt. A professzor azt mondta, hogy mielőtt megnyitották volna a magyar nyelv és irodalom szakot, az egyetem találkozót szervezett az Eötvös Lóránt Tudományi Egyetem és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola képviselőivel. Az új szak a germán filológia karon belül lesz található, a diákok az angol nyelv és irodalom mellett tanulhatják a magyart + választhatnak még egy nyelvet. A professzor rámutatott arra a tényre, hogy a két állam közötti kapcsolatot előmenetelére igen alkalmas ez a lépés.

Emellett az oktatás megfelelő színvonaláról is biztosított mindenkit Azt mondta, hogy nemcsak ukrán anyanyelvű tanárok, hanem magyar anyanyelvű, és magyar felsőoktatási tanintézményt végzett tanárok is részt vesznek a képzésben.

A legfontosabb kérdés mégis az volt a professzor felé, hogy az ezen a szakon végzett diákok hol tudnak majd elhelyezkedni? Válasza alapján a diákok szinte akárhol elhelyezkedhetnek, ugyanis több nyelvet is a birtokukban tudhatnak, de mégis az egyetem nem titkolt elképzelése az, hogy a diákok az egyetemen maradnak és ott fognak dolgozni. Ezért az egyetem nemcsak bachelor, specialist és magisteri képzést biztosít, hanem doktorit is.

Irina Szerjakova végül Kárpátalja szépségéről szólt, és arról, hogy mennyire toleránsak az itt élő nemzetek egymással.

 Forrás: zakarpattya.net

Fordította: Kudron Katalin