Szakmaorientációs terminálok Kárpátalja 150 iskolájában

Kárpátalja 42 iskolájában már működik az a projekt, melyet az Állami Munkaügyi Központ dolgozott ki a felső tagozatos tanulók pályaorientációjának segítésére. Napjaink ifjúságát kívánják ellátni sokoldalú és aktuális információkkal a piacképes szakmákról, valamint érdekelté tenni őket abban, hogy Ukrajnában helyezkedjenek el. Mobil interneten frissítik az adatbázist, mely adatokat tartalmaz a munkaerőpiac igényeiről, a piacképes szakmákról és az adott szakma elsajátítását biztosító tanintézményekről.

Forrás: uzhgorod.net