122 évvel ezelőtt lett merénylet áldozata Erzsébet királyné

Szerző: | 2020.09.10., 15:55 | Színes

122 évvel ezelőtt, 1898. szeptember 10-én Genfben merénylet áldozata lett Erzsébet királyné, amikor a Hotel Beau Rivage-ból a néhány száz méterre lévő hajóállomáshoz igyekezett. Egy olasz anarchista, Luigi Lucheni alkalmi tőrével, egy pengeélesre köszörült, háromszögűre vésett reszelővel szúrta szíven a királynét. Olyan erővel ütötte mellbe, hogy a gyilkos fegyver 8,5 cm mélyen hatolt a testbe, átszúrta a tüdőt és az egész bal szívkamrát, a negyedik bordát pedig eltörte. A V-alakú seb azonban nagyon kicsi volt, a vér csak cseppenként áramlott a szívburokba.

„Szívem kis nyílásán”

Az ütéstől Erzsébet hangtalanul hanyatlott hátra, feje a földet érintette, de dús hajkoronája enyhítette a zuhanás erejét. Miután talpra segítették, nem tért vissza a hotelbe, hanem tovább gyalogolt a gőzös felé, „hiszen semmi sem történt velem” – állította mosolyogva.

Sztáray grófnő további kérdéseire bevallotta: „Azt hiszem, a mellem fáj egy kicsit, de nem vagyok bizonyos benne”; és hogy rettenetesen megijedt. A hajóig még megtett száz métert a saját lábán, de amikor ott rosszul lett, az udvarhölgy először szívszélhűdésre gondolt. Az első eszméletvesztéséből még sikerült feléleszteni a királynét, de az idő múlásával egyre megtörtebb lett, tekintete egyre tétovább. „Hát most mi történt velem?” – ezek voltak utolsó, Sztáray Irmához intézett magyar szavai.

Ezek a részletek akkor kapnak különös jelentőséget, ha tudjuk, hogy egész életében mit kívánt Erzsébet. Többször is kijelentette családja előtt, hogy gyorsan, fájdalommentesen, nem ágyban, hanem Isten szabad természetében, az övéitől távol szeretne meghalni, hogy szeretteinek ne okozzon aggodalmat. Udvarhölgye előtt hasonlatokban is megnyilatkozott: „Én e világból úgy szeretnék ellebbenni, mint a madár, mely felszáll és eltűnik az éterben, vagy mint a szálló füst, mely itt, szemünk előtt kéklik, és a következő pillanatban nincs többé!”

Erzsébet nem félt a haláltól, sőt vágyott rá, de az ezt megelőző átmenet, a bizonytalanság megijesztette, ezért is kívánta a gyors halált. Igazán csodás megérzésének mondható az, amit egy nappal halála előtt mondott Rothschild bárónénak: „Azt kívánnám, hogy lelkem szívem egy kis nyílásán röppenne az ég felé.”

„Ezt az egy kérését megadta az Isten. Befelé vérzett el; fájdalmai nem voltak, és sejtelme nélkül a halálnak lépett a másvilág küszöbére.” – állapította meg a szemtanú Sztáray grófnő a királyné haláláról.

A halál gondolatával egész életében sokat foglalkozott Erzsébet. A tizenöt éves érzékeny lelkű lány verset írt legjobb barátnője öccsének halálára a fiatalság bátorságával:
„Bár haltam volna veled,
S lennék az égben mint te.”
A halál ténye megdöbbentette, de nem riasztotta.

Erzsébet életében folyamatosan kereste a kihívásokat, mindig vakmerően lovagolt.

A hetvenes évektől a még kockázatosabb falkavadászatok kezdték érdekelni. Rengeteget gyakorolt, hogy ő lehessen a legjobb, a „vadászatok királynője”. Legsúlyosabb lovasbalesetét 1875 szeptemberében, Normandiában, épp egy ilyen gyakorlás közben szenvedte el, amikor egy gyenge lábú, új lovat próbált ki. Lerepült a lóról, agyrázkódást kapott, elvesztette eszméletét és egy időre emlékezetét is. Hirtelen nem tudott mit kezdeni a helyzettel: „Ha igaz, hogy lebuktam, akkor hát „trotli” vagyok. Mindig az maradok?”

Férjének viszont már ezt írta: „Sajnálom, hogy ennyire megijesztettelek, azonban ilyen esetekre tulajdonképpen mindketten mindig el lehetünk készülve.” … „Szeretnék azzal büszkélkedni, hogy egy ilyen vacakság miatt nem vesztem el a bátorságom.” „Azt akarjátok, ne lovagoljak többé; akár teszem, akár nem, úgy fogok meghalni, ahogy elrendeltetett.” Két héttel később már újra lovagolt.

A halál közeli élmény mégis megérintette lelkét, tudatosította benne a halandóság élményét. Rónay püspökkel leíratta a 90. zsoltárt, ami az ember törékenységével, múlandóságával foglalkozik, és amit aztán egy megszentelt egyszerű arany medálban mindig magánál tartott.

Aki már régóta meg akart halni

1883 augusztusában Mürzsteg mellett még egy megrázó lovas élményben volt része. A vízeséshez akart eljutni, de a Mürz folyó feletti korlát nélküli kis hidak olyan ijesztőnek tűntek számára, hogy visszafordult. Egy ilyen kis hídon lova lyukba lépett, és „már úgy érezte, hogy süllyed, és hogy lovastul a szakadékba zuhan”, amikor egy ott dolgozó favágó szerencsére lerántotta a lováról a királynét.

Ilyen esetek miatt válaszolhatta Sztáray grófnő azt firtató kérdésére, hogy miért hagyott fel a lovaglás szenvedélyével: „Egyszerre és minden igaz ok nélkül elvesztettem a szívemet, s ki tegnap még föl sem vettem a veszélyt, ma minden bokorban ott láttam, s többé nem tudtam a képétől szabadulni.”

A nyolcvanas évek közepétől már fizikailag sem bírta a lovaglást, gyakori gyötrő fejfájás, isiász rohamok kínozták. Mindezt lelkileg is megsínylette Erzsébet, hisz a féktelen lovaglások számára a szabadságot jelentették, ahová az udvar emberei nem tudták követni.

Ettől kezdve többször felmerült benne az öngyilkosság gondolata. Gyakran volt depressziós, amiben része lehetett genetikai örökségének is. Apja, a társaságkedvelő, mindig vidám Miksa herceg idős korára emberkerülő lett, Erzsébet nagyapja pedig remeteként halt meg. Ő is egyre többször kívánta és kereste a magányt.

Miután a királyné felhagyott a lovaglással, továbbra is kihívta a sorsot maga ellen, hosszú tengeri utazásokat tett. 1893 decemberében egészen az Azori-szigetekig szeretett volna utazni, de a silány Greif nem tette ezt lehetővé. Útközben több baleset is érte a hajót, a spanyol partok közelében pedig végveszélyben forgott Erzsébet élete is. Véleménye szerint a parancsnok lélekjelenlétén kívül csak Isten csodájának köszönhették megmenekülésüket.

Szemtanúk szerint a mentés alatt a királyné nagyon nyugodtan viselkedett, de hogy közben a lelkében is viharok dúltak, ezt bizonyítja, hogy az eset után a Riviéra kegyhelyének fölajánlotta a Greif jacht képét. A kegyadományon a kritikus nap dátuma és a királyné neve is olvasható volt.

1898 tavaszára Erzsébetet teljesen elhagyta fizikai ereje, ami számára mindig a legnagyobb örömet jelentette. Szó sem lehetett már hosszú, gyors ütemű gyalogtúrákról, amelyek szintén a szabadság érzetét keltették benne. A remény és az öröm szavakat teljesen kitörölte életéből. A gyilkos 1898. szeptember 10-én egy olyan embert ölt meg, aki már régóta meg akart halni. Erzsébet királynét testi és lelki szenvedéseitől váltotta meg a halál.

Forrás: Múlt-kor.hu (https://mult-kor.hu/nem-tudta-erzsebet-kiralyne-hogy-merenylojetol-halalos-sebet-kapott-20200910?pIdx=2)

Pin It on Pinterest

Share This