Docensi címet szerzett a Rákóczi-főiskola három oktatója

A docens felsőoktatási intézményekben szerezhető tudományos cím.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán docensi címet szerzett dr. Rácz Béla, az intézmény tudományos-oktatási rektorhelyettese, a Történelem- és Társadalomtudományi tanszék oktatója, dr. Fodor Gyula, a tudományos és nemzetközi kapcsolatokért felelős rektorhelyettes, a Földtudományi és Turizmus Tanszék oktatója és dr. Berghauer Sándor, a főiskola Tudományos Tanácsának titkára, a Földtudományi és Turizmus Tanszék oktatója.

Első lépésben a felsőoktatási intézmény tudományos tanácsa ítéli meg, hogy a jelölt alkalmas-e a docensi cím odaítélésére. Amennyiben a tanács alkalmasnak találja, felterjeszti a jelöltet Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumához.

Ukrajnában docensnek az nevezhető ki, aki doktori vagy kandidátusi fokozattal, legalább B2 szintű nyelvvizsgával, megfelelő szakmai tudományos tapasztalattal, minimum öt éves felsőoktatási oktatói gyakorlattal rendelkezik, ezzel párhuzamosan magas színvonalú önálló kutatásokat végez, eredményeit rendszeresen publikálja, Scopus vagy Web of Science (WoS) által indexált folyóiratban megjelent saját tanulmánya van, rendszeresen részt vesz pedagógiai továbbképzéseken. A docensi cím odaítéléséhez a jelöltnek nyilvános bemutató előadást kell tartani.

Dr. Rácz Béla, dr. Fodor Gyula és dr. Berghauer Sándor eleget tett az összes követelménynek, így Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma Minősítő Bizottsága 2021. november 30-án odaítélte számukra a docensi címet.

Gratulálunk a tudományos címhez, s további szakmai sikereket kívánunk.

Pallay Katalin

Kárpátalja.ma