Könyvajánló: Hidrobiológia

Kolozsvári István – Dévai György – Kohut Erzsébet: Hidrobiológia. II. RF KMF – „RIK-U” Kft., Beregszász–Ungvár, 2022.

A kiadvány egyetemi képzésben részt vevő biológushallgatók számára nyújt rendszerezett szaktárgyi ismereteket hidrobiológia tárgyból. A kötet gazdagon illusztrált formában öleli fel a hidrobiológia, valamint rokon tudományterületeinek ismeretanyagát, ukrajnai és kárpátaljai aktualitások, sajátosságok kiemelésével, példák bemutatásával.

Forrás: kmf.uz.ua