Könyvajánló: Közösségek rejtett kapcsolatai és a kinetikus iskolarajz (KSD)

Berghauer-Olasz Emőke: Közösségek rejtett kapcsolatai és a kinetikus iskolarajz (KSD) – A módszer és alkalmazási lehetőségei. II. RF KMF – „RIK-U” Kft., Beregszász–Ungvár, 2022.

Az iskolások életében különösen meghatározó szerepet tölt be a társak jelenléte, így többek között a csoportokba szerveződés körülményei, a társas alakzatokban betöltött szerepek, valamint a baráti kapcsolatok nyomán átélt élmények, emlékek is kardinális töltéssel bírnak. Jelen monográfia elsődleges célja, hogy a témát tárgyaló és ahhoz szorosan kapcsolódó nemzetközi szakirodalom feldolgozásán és az empirikus vizsgálat elemzésén alapulva kiemelt figyelmet szenteljen a kinetikus iskolarajz mint társas kapcsolatok lehetséges feltáró módszerére és mentálhigiénés alkalmazási lehetőségeire. Különösen fontos feladat a módszer, valamint az originális és újszerű vizsgálat eredményeinek beágyazása az ukrajnai pszichológiai szakirodalomba, mely a kutatási témát tekintve érintetlen területnek bizonyult. Rendkívüli hiányosságok fellelhetőek az ukrajnai képi kifejezéspszichológia területén, a pszichológiai gyakorlatban a rajz- elemzés még nem jutott el a rendszerelemzés szintjéig, ezidáig tapasztalhatóan a jungi szimbólumokat mint külön itemeket kiragadó és elemző szinten stagnál.

A monográfia a Pécsi Tudományegyetem Pszichológia Doktori Iskola Személyiség és Egészségpszichológia Doktori Programban sikeresen megvédett doktori disszertációm bővített változatát adja közre. A szakirodalmat feldolgozó rész frissítése mellett fontosnak tartottam a kinetikus iskolarajzra épített közösségfejlesztő mentálhigiénés módszer bemutatását, mely a Kárpátaljai Magyar Mentálhigiénés Társaság munkatársainak közreműködésével 12 iskolai osztályban került levezetésre.

Forrás: kmf.uz.ua