Könyvajánló: Egestas Subcarpathica

Szerző: | 2011.10.10., 10:22 | Könyvajánló

Bottlik József: Egestas Subcarpathica. Adalékok az Északkeleti – Felvidék és Kárpátalja XIX-XX. századi történetéhez. Hatodik síp, 2000.

A Kárpát-medence északkeleti karéja a történeti Magyarország utolsó évtizedeiben reményteljes időket élt át, amelyek a történelmi körülmények tragikus alakulása miatt nem tudtak kiteljesedni. Nyolc évtizede – az 1938-1939 fordulója és az 1944 ősze közötti időszak kivételével, amikor több mint fél évtizedig a terület ismét Magyarországhoz tartozott – mindig nehéz, alávetett sors nehezedett/nehezedik az ott élő emberekre, népekre, tájra. Ezért e kötet főcíme latinul: Egestas Subcarpathica, azaz Kárpátalja nyomorúsága, együtt érzően szegény, nélkülöző Kárpátalja. A könyv elfeledett és elfeledtetett tények, események, dokumentumok gyűjteménye. Elsőként a magyar kormány nagyszabású vasútépítő munkáját az Északkeleti-Felvidéken, Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros vármegyében, majd a Kárpátok karéjában élő rutén nép gazdasági-szociális felemelésére, Egán Ede vezetésével indított ún. hegyvidéki akcióját tárja fel. Részletesen elemzi az 1919-1920-as évek impériumváltozását Kárpátalján, ezután a kisebbségi sorsba került magyarság és ruténség eddig ismeretlen fegyveres ellenállási mozgalmát a berendezkedő csehszlovák államhatalom ellen. A „csehek alatt” című fejezet mítoszokat és dogmákat oszlat szét a két világháború közötti Csehszlovákiáról, mint „demokratikus mintaállamról”. Új levéltári források alapján tárgyalja Avgusztin Volosin miniállamát, Karpatszka Ukrajinát, majd Kárpátalja 1939. márciusi Magyarországhoz való visszatérését, és az azután kiépített ruténföldi autonómiát. A magyar kormányzat a Kárpátalján élő ruszinoknak olyan területi önkormányzatot adott, amelynek a tizedrészével is megelégedne napjainkban az Ukrajnában, Kárpátalján élő magyarság…

Pin It on Pinterest

Share This