Emléktábla-avatással egybekötött megemlékezés Beregsomban

Szerző: | 2020.12.16., 18:44 | Kulturális hírek

Fotó: Kárpátalja.ma

A település szülötte Sütő Kálmán költő, irodalomszervező születésének 110. évfordulója alkalmából emléktábla avatást és megemlékezést tartottak a Községi Könyvtár udvarában december 16-án. A rendezvény a Somi Községi Könyvtár, a Somi Irodalmárok Emlékmúzeuma, valamint a Beregszászért Alapítvány szervezésében valósult meg.

Az ünnepséget a Községi Könyvtár vezetője, Popovics Nikoletta nyitotta meg, majd ismertette az ezüst emlékéremmel jutalmazott költő életútját. Megjegyezte, hogy a község büszkén és hűen őrzi szeretett, neves poétái — Sütő Kálmán és Kecskés Béla— emlékét. Tiszteletükre minden év őszén megrendezik a helyi iskolában a Sütő Kálmán és Kecskés Béla szavalóversenyt, amelyen a tollforgatók saját verseinek szavalatával vehetnek részt a környékbeli iskolák irodalomkedvelő tanulói. Idén, tizenhárom éve először, a járványhelyzetre való tekintettel sajnos elmaradt a hagyománnyá vált rendezvény.

2006-ban a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (MÉKK) és az Együtt baráti köre Sütő Kálmán beregsomi szülőházán már állíttatott egy emléktáblát az 1997-ben elhunyt költő tiszteletére. A tábla azonban azóta sajnos lekerült a családi házról, így jelenleg a Községi Könyvtárban őrzi a költő emlékét. Éppen ezért fontos volt, Sütő Kálmán munkásságának elismeréseképpen egy olyan, közterületen felállított emléktábla, amely méltó emléket állít a falu híres költőjének emlékére.

Fotó: Kárpátalja.ma

Békésyné dr. Lukács Angéla, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja köszöntő beszédében kihangsúlyozta, hogy ez a megemlékezés fontos pillanata a magyar közösségnek, hiszen az őszinte tisztelet és szeretet hívta életre. Reményét fejezte ki aziránt, hogy ez a szép hagyomány továbböröklődik majd és ide vonzza az ifjú generációt, akiknek át lehet adni azokat a múltbéli pillanatokat, amelyeket Sütő Kálmán emléktáblájához köt az emlékezet.

Dalmay Árpád, a Beregszászért Alapítvány kuratóriumának elnöke levélben üdvözölte a jelenlévőket. Örömét fejezte ki amiatt, hogy az emléktáblával az alapítvány is hozzájárulhatott a község neves szülötte emlékének méltó ápolásához. Megjegyezte továbbá, hogy reméli, a költő emléke évszázadok múltán is fennmarad Beregsomban, és a magyar szó soha nem hal el ezen a „költőket termő” településen. Bejelentette, hogy a jövő évben az alapítvány hasonló emléktáblával készül, a község másik híres szülötte, Kecskés Béla költő születésének 80. évfordulója alkalmából.

A továbbiakban a jelenlévők Sütő Kálmán versrészleteit hallgathatták meg, Jenei Dávid a Somi Általános Iskola tanulójának előadásában.

Nagy Zoltán Mihály költő, író köszöntő szavait szintén levélben tolmácsolták az egybegyűltek számára.

Halász László, a Beregszászi Járási Közigazgatási Hivatal Művelődés és Turisztikai Osztályának vezetője kiemelte, hogy a település lakói legyenek büszkék híres költőjükre és arra a kiemelkedő tevékenységre, amelyet munkássága alatt kifejtett. Majd hálás köszönetét fejezte ki mindazok felé, akik hozzájárultak az emléktábla létrejöttéhez.

Fotó: Kárpátalja.ma

Dupka György író, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet igazgatója szívmelengető szavakkal emlékezett vissza a költőre. Megjegyezte, hogy Sütő Kálmán volt az, „aki Trianon után, huszonegynéhány évesen kezébe merte venni a tollat, és a kilátástalan, meggyötört kárpátaljai magyarság nevében, a parasztság nevében, a falusi nép nevében elmondta gondolatait, szóvá tette fájdalmait. S mindez sugárzik a verseiből”.

A megemlékezés központi részét képezte Sütő Kálmán emléktáblájának leleplezése és megkoszorúzása, amely ezentúl a Községi Könyvtár épületét díszíti majd.

Az emléktábla domborműve Lengyel Tibor, nyíregyházi szobrászművész alkotása. Megvalósulását a Beregszászért Alapítvány finanszírozta.

Nagy Nikoletta

Kárpátalja.ma

Pin It on Pinterest

Share This