Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma pályázata

Szerző: | 2021.04.15., 08:00 | Agora, Mozaik

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma nyílt pályázati felhívása
Pályázati cél: Nagy hagyománnyal rendelkező, vagy újabb innovatív, jelentős tudományos ismeretterjesztő, kulturális, társadalmi és művészeti értékkel bíró országos, vagy fontos regionális szereppel rendelkező magyarországi kiadású és határon túli magyar nyelvű sajtótermékek támogatása. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdésében említett állami támogatás fogalmáról szóló Bizottsági közlemény (2016/C 262/01) 34. pontja, illetve 196. pontja szerinti feltétel teljesülése okán a jelen pályázati felhívás szerinti támogatás nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése hatálya alá tartozó állami támogatásnak.

Fentiekre való tekintettel a pályázat benyújtásának kritériuma, hogy a benyújtással egyidejűleg a pályázó az alábbiakról nyilatkozik:
a. a támogatandó tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek, mivel a pályázatba foglalt tevékenységek kapcsán a piaci bevételei nem érik el működési költségek legalább felét, vagy
b. a támogatandó tevékenységből megvalósuló szolgáltatások korlátozott vonzáskörzettel rendelkeznek, ezeket elsősorban magyar állampolgárok fogják igénybe venni (és a külföldi látogatók száma előre láthatóan marginális lesz), és ezért a támogatás előreláthatóan marginális hatással van a határon átnyúló beruházásokra és letelepedésekre.
Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás forrása: a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

Felhívjuk pályázóink figyelmét:
– Magyarország területén letelepedett kiadók esetében pályázatot kizárólag a megpályázott sajtótermék Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságnál és/vagy jogelődjeinél bejegyzett kiadója nyújthat be.
– Határon túli sajtótermék esetében a pályázatot az adott országban lapbejegyzésre jogosult szerv nyilvántartásában szereplő kiadó nyújthatja be. A pályázathoz szükséges mellékelni a lapbejegyzés – pályázó, vagy közjegyző által hitelesített – magyar fordítását is.
– A Kollégium nem támogatja a pusztán egyéni, vagy szervezeti önkifejezés, információközlés céljából született kiadványok (blog, hírlevél, információs kiadvány, szervezeti, egyesületi, intézményi hír- és adatközlő kiadvány), valamint reklámkiadványok megjelentetését sem nyomtatott, sem online formában.
– A Kollégium a kulturális szempontból értékes, közvetlenül kulturális célokat szolgáló sajtótermékek kiadását támogatja.
– Indokolatlan összegű költségkérelemmel benyújtott pályázatokat a Kollégium nem támogat.
– Magyarországon bejegyzett pályázó köteles a támogatott kiadványt magyarországi székhelyű vállalkozások segítségével (nyomda, szerverház, programozók stb.) előállíttatni.
– Támogatás csak olyan sajtótermék esetében adható, amely évente minimum 4 lapszámot jelentet meg.
– Évkönyv, 4 alkalomnál kevesebbszer megjelenő periodika, napi- és hetilapok mellékletének kiadását a Kollégium nem támogatja.
– A Kollégium kizárólag új és saját tartalom megjelentetését támogatja.
– Pályázni csak a sajtótermék közvetlen előállítási költségeire lehet.
– Támogatás főfoglalkozásúak munkabéreire, ezek járulékaira, valamint visszaigényelhető általános forgalmi adóra nem igényelhető és nem számolható el.
– A támogatott sajtótermék első vagy hátsó borítójukon (B1, B4), online-lapok a nyitóoldalon jól látható méretben kötelesek feltüntetni az NKA érvényes logóját, amely az NKA portáljáról (http://www.nka.hu/impresszum) letölthető.
– A 2021. évre megítélt támogatás folyósításának feltétele a 2021. évre érvényes támogatási szerződés megkötése/támogatói okirat kiadása, valamint a 2020. évi sajtótermék pályázat/ok (külön kezelve a hagyományos és online megjelenést) szakmai és a pénzügyi elszámolásának benyújtása és a pénzügyi elszámolás elfogadása.

Pályázatot benyújtani az alábbi két témakörben lehet:
1. Nyomtatott sajtótermékek megjelentetésének támogatására.
Kulturális szempontból értékes művészeti, kulturális, társadalmi, tudományos és ismeretterjesztő területekhez kapcsolódó, nyomtatott sajtótermékek megjelentetésének támogatására.
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 52 000 000 Ft
Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%
Altéma kódszáma: 201101/135

Pályázók köre:
– Szervezetek, amelyek alapító okiratában/alapszabályában/cégkivonatában a sajtótermék-kiadási tevékenység és/vagy sajtótermék megjelentetését előmozdító, segítő tevékenység fel van tüntetve. Az erre utaló bejegyzést magyarországi gazdasági társaságok esetén a cégkivonatban, egyéb szervezeti forma esetén az alapító okiratban/alapszabályban, jól láthatóan ki kell emelni, és fel kell tölteni a pályázathoz.
– Egyéni vállalkozók, akik sajtótermék-kiadási tevékenységgel rendelkeznek, melyről az igazolást (hatósági bizonyítvány) fel kell tölteni a pályázathoz.
Pályázatot kizárólag a sajtótermék Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságnál és/vagy jogelődjeinél, illetve határon túli sajtótermék esetén az adott országban sajtótermék nyilvántartásra jogosult szerv által bejegyzett kiadója nyújthat be.

További információ ITT található.

Forrás: pafi.hu

Pin It on Pinterest

Share This