Felhívás – Ady Endre ösztöndíjprogram a 2022/2023-as tanévre

Pályázat kódja: NTP-ADY-M-22

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Kulturális és Innovációs Minisztérium, a Nemzeti Tehetség Program támogatásával „Ady Endre ösztöndíj a kárpátaljai magyar oktatásban” címmel pályázatot hirdet a kárpátaljai magyar nyelvű oktatásban résztvevő, magyar nemzetiségű, kiemelkedően tehetséges 6–11. évfolyamos (gimnázium, líceum: régi általános- vagy középiskola), szociálisan hátrányos helyzetű tanulók számára.

Az ösztöndíj támogatás összege: 100 000 Ft a 2022/2023-as tanévre.

A támogatandó pályázók száma: 24 fő.

A pályázatokat 2022. október 10. – november 2. között lehet benyújtani.

A pályázat feltétele, követelményei

Pályázatot kizárólag olyan, a fentiekben leírt tanuló nyújthat be, aki

1) kiemelkedően tehetséges

Ennek kritériuma az alábbiak valamelyike:

a) jó, jeles vagy kitűnő tanulmányi átlagot ért el a 2021/2022-es tanévben;

b) a megyei 1-2., vagy országos 1-4. vagy nemzetközi versenyen 1-8. helyezést ért a 2021/2022-es tanévben;

c) a Tehetségpont a pályázót kiemelkedő tehetségnek tartja, és erről részletes indoklást tartalmazó igazolást és ajánlást állít ki;

2) szociálisan hátrányos helyzetű

Ennek kritériuma az alábbiak valamelyike:

a) nagycsaládban él; árva vagy félárva; a szülő egyedülálló;

b) valamelyik szülő regisztrált munkanélküli, vagy tartósan súlyos beteg vagy fogyatékossággal élő;

c) olyan egyéb, igazolható családi körülmény, amely miatt a családja az átlagosnál rosszabb anyagi körülmények között él, így zavartalan tanulása veszélyeztetve van.

Benyújtandó dokumentumok

A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia két eredeti és egy másolati példányban:

  • Pályázati adatlap.
  • Iskolalátogatási igazolás.
  • A 2021/2022. évi év végi bizonyítvány hitelesített fénymásolata.
  • Amennyiben van megyei vagy országos, vagy nemzetközi verseny (a 2021/2022-es tanévre vonatkozólag) eredményéről kiállított oklevél másolata, vagy egyéb, ezt igazoló dokumentum (egyszerű fénymásolat is elfogadható, amennyiben a pályázat benyújtásakor felmutatják az eredeti dokumentumot).
  • Amennyiben van a Tehetségpont által a pályázóról kiállított igazolás, ajánlás, amely részletesen bemutatja a pályázó eddigi eredményeit, és tartalmazza a tehetséget bizonyító egyéb igazolásokat (pl. kiállítás, koncert, újításért járó diploma, nemzetközi sportviadal).
  • Nyilatkozat szociális helyzetről: az iskola igazgatója, vagy a magyar nyelvű tagozat vezetője, vagy az osztályfőnök által kiállított, szociális helyzetet igazoló nyilatkozat.
  • A pályázó nyilatkozata.
  • Családösszetételről, valamint szociális helyzetről szóló igazolás.
  • Nyilatkozat arról, hogy korábban részesült-e Ady Endre ösztöndíjban.

A pályázat benyújtásának módja és helye

A pályázat papír alapon, határidőben történő benyújtása a pályázat érvényességi feltétele, két eredeti és egy másolati példányban, nem postai úton kell eljuttatni az alábbi címre:

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány (90202 Beregszász, Kossuth tér 6. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 4. emelet, 429. terem)

A pályázatot magyar nyelven, példányonként összefűzve kell benyújtani!

Figyelem! Hiánypótlásra nincs lehetőség!

Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:

Tel.: +380-31-41-4-29-76 (149-es mellék)

E-mail: [email protected]

A pályázati űrlap és a csatolandó mellékletek a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány honlapján érhetőek el: www.genius-ja.uz.ua.

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

Nyitókép: illusztráció. Forrás: wallpaperflare.com