Ösztöndíjpályázat szülőföldi felsőoktatási tanulmányok támogatására

Szerző: | 2017.12.20., 15:52 | Agora

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázatot hirdet ösztöndíjra a szülőföldi felsőoktatási tanulmányok támogatása céljából a 2017/2018-as tanévben külhoni felsőoktatási alap/osztatlan-magiszteri/specialista vagy doktori képzésben részt vevő ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára.

A pályázati kiírás tartalmát az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: ELTE) az Emberi Erőforrások Minisztériumával (a továbbiakban: EMMI) együttműködve dolgozza ki, a pályázatot a Beregszászi Agora Információs Központ és az ELTE lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

Általános tudnivalók:

 Az ELTE és az EMMI az ösztöndíjakkal a szülőföldi értelmiség továbbképzését és utánpótlását kívánja támogatni.

 Az ELTE az EMMI-vel közösen dolgozza ki a pályázat értékelésének szempontrendszerét, és azt a pályázati kiírással egyidejűleg nyilvánosságra hozza. Az értékelési pontrendszer a pályázati kiírás mellékletét képezi.

 Az ösztöndíj a pályázót kizárólag a beadott pályázatában szereplő ukrajnai felsőoktatási intézményben és képzésben folytatott tanulmányok időtartama alatt illeti meg, és nem vihető át külön jóváhagyás nélkül más felsőoktatási intézményben, munkarendben (tagozaton), szakon végzendő tanulmányok időtartamára.

 A pályázat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban Ávr.) és a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendeletben foglaltak alapján került kiírásra. A fenti jogszabályoknak, valamint Magyarország egyéb vonatkozó jogszabályainak a rendelkezései a pályázati eljárás valamennyi szakaszában alkalmazandók.

 A jelen pályázaton szétosztható tanulmányi támogatások tervezett keretösszege 27.000.000,- forint.

 Az ösztöndíjjakkal és az ösztöndíjasokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat és a magyarországi kapcsolattartást az ELTE és a Beregszászi Agora Információs Központ látja el.

 Egy pályázó egyidejűleg, az alább felsorolt pályázati kategóriák közül csak egyre nyújthat be pályázatot.

 Jelen pályázat egyidejűleg megpályázható az EMMI és az ELTE által a 2017/2018-as tanév tavaszi szemeszterére meghirdetett magyarországi teljes szemeszteres részképzésre valamint részképzős tanulmányútra szóló pályázattal, a határon túli (szülőföldi) fiatal oktatóknak szóló pályázattal. Amennyiben jelen pályázatot és az EMMI és az ELTE közös, határon túli (szülőföldi) fiatal oktatóknak szóló pályázatot is benyújtja a pályázó, akkor jelen pályázat beadásakor a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy mindkét pályázat elnyerése esetén melyik ösztöndíjat részesíti előnyben, mivel egy személy egyidejűleg csak egy ösztöndíjat illetve tanulmányi támogatást vehet igénybe a nevezett két ösztöndíj/támogatás közül. Jelen pályázat megpályázása és elnyerése valamint a magyarországi részképzős ösztöndíj elnyerése nem zárják ki egymást.

Bővebb információ ITT található.

“Genius” Jótékonysági Alapítvány

Pin It on Pinterest

Share This