Kárpátalja anno: a tiszaújlakiak kutyapere

Szerző: | 2021.03.22., 15:10 | Kárpátalja anno

Tiszaújlak (Fotó: www.castles.com.ua)

Szó szerint kutyául járt Friedmann Vilmos bádogosmester, akit két kutya támadt meg Tiszaújlak egyik utcáján. Az ebek leráncigálták a férfit kerékpárjáról, aki olyan szerencsétlenül ért földet, hogy a lába több helyen is eltört. Az ezt követően nagymértékben munkaképtelenné vált bádogosmester feljelentette a kutyatulajdonosokat, Zsürger Lajost és Fried Samut, és kártérítést – az ezer korona orvosi és kórházi költség, valamint élete végéig 750 korona havi életjáradék megfizetését – követelte tőlük.

Az ügyet a beregszászi kerületi bíróság tárgyalta.

A részletekről a Kárpátalja újság 1937. március 22-i száma írt:

„Az alperesek tagadták, hogy az ő kutyájuk okozta volna a szerencsétlenséget, de ha még ez igaz is lenne, akkor sem tartoznának kártérítéssel, mert gondatlanság nem terheli őket. Azért, hogy a kutya kiszalad az uccára, bicikli, vagy más jármű után fut s ebből kifolyólag valami történik, az vétlen és ezért senki sem vonható felelősségre.

Friedmann ügyvédje hivatkozott arra, hogy – különösen a Zsürger kutyája – hamis kutya – már több’ biciklistát megtámadott és hogy az ő esetében a kutyák valósággal leráncigálták a bicikliről a felperest.

A bíróság sok tanút hallgatott ki, a ‘tanuk igazolták, hogy az egyik kutya – egy kis puli – Zsürgeré volt, mig a másik, ugyancsak kis kutya, nem a Fried Samué, hanem a fiáé, Fried Sándoré. A tanuk nem igen látták, hogyan történt az eset, csak arra lettek figyelmesek, amikor Friedmann a bicikliről leesett. Ugyancsak igazolták, hogy a kutya gazdáját figyelmeztették arra máskor is, hogy meg szokta támadni a biciklistákat. A felperes, Fried Samu helyett perbe hívta Fried Sándort és további tanubizonyitás elrendelését kérte.

Zsürger jogi képviselője minden további bizonyítás mellőzésével kérte a kereset elutasítását, mert a beigazolt tényállás semmi gondatlanságot nem állapit meg. A bíróság hosszas tanácskozás után ítéletet hirdetett. Felperest keresetével »elutasította«, kötelezte az összes perköltségek megfizetésére.

Az ítélet indokolása szerint a kutya tulajdonosa azért nem felel, ha kutyája kiszalad az úttestre, ott nekiszalad a biciklinek. A kutyatartót semmi gondatlanság nem terheli, mert hiszen óvhatatlan, különösen kis helyen, mint Újlak is – hogy a kutya ne szaladjon az útra és általában minden kutya fut a bicikli után.

Felperest dr. Berger Jenő, Zsürgert dr. Kroó Sándor, Friedet dr. Kertész Bertalan beregszászi ügyvédek képviselték.”

Marosi Anita

Kárpátalja.ma

Pin It on Pinterest

Share This