Kárpátalja anno: Gaál Emma mezőkaszonyi festőművész

Szerző: | 2019.12.12., 20:13 | Kárpátalja anno

Igen kevés életrajzi adatunk maradt fenn a mezőkaszonyi születésű Gaál Emma festőművészről, aki a feljegyzések szerint 1931-ben kezdett el festeni. Műveivel egykor Kassán, Ungváron és Beregszászban is bemutatkozott.

A Prágai Magyar Hírlap 1935. október 26-án arról számolt be, hogy Gaál Emma első önálló kiállítását a beregszászi Úri Kaszinóban lehet megtekinteni. A tárlat 60 képből állt, melynek zömét a művész a korábbi hónapokban festette.

Elsősorban a magyar vidéki életet, s annak alakjait mutatta be. Műveinek címe is beszédes: A cigánylány, Öreg paraszt, Öreg koldus, Muskátlis ablak, Tengerimorzsolás, Alkonyati szántás, Napsugaras aratás. Ezek mellett tájképeket is kiállított: Ung-részlet, Kis-Ung, Pinnye-patak.

A nagyközönség tetszését különösen a Szeretet és a Gáttörő című képek nyerték el. Az előbbi „a szerelem tiszta mámorát és bódultságát érzékelteti két egymásra boruló félakttal”.

„Művészetének különleges értéke valamilyen egészen megmagyarázhatatlan természetességben rejlik. Van ebben valami az impresszionizmusból is, de valahogy nem is a stílus a fontos, hanem maga a kép, maga a lényeg, hogy a pillanatnyi benyomások és hangulatok, a lopva ellesett tipikus alakok egy érzékenyen reagáló lélek szűrőjén át szublimált szépségben és valóságban jelenjenek meg előttünk. A formák megelevenítése, a figurális kompozíció területén érzi magát a legotthonosabban, az élő testek dinamikus elevenségének, lendületes mozgásainak rajzában, mikor még az összekulcsolt kéz, az ökölbe szorított ököl is életet és örök mozgást fejez ki. A figurális kompozíció erejét merész színkeverés, egészen eleven színek egészítik ki” – írja róla a lap.

Erdélyi Béla festőművész is elismerően nyilatkozott Gaál Emmáról.

Ungváron, a Korona-szállóban 1936. október 1-jén újabb kiállítást szerveztek a festőnő képeiből. Akkor így írtak róla: „Tompa, szürkefátyolos színeivel, bágyadt, elpihenő, fájdalmas figuráival és elmélyedő belső elgondolásaival andalitólag hat…Gaál Emma negyvenhat kisebb-nagyobb képpel vesz részt a kiállításon. Pihenő a városban, Áldozati kakas, Öreg paraszt, Pipás ember, Kapáló asszony, Vihar című képei a legkifejezettebben reprezentálják a művésznőt, aki egy pár ungvári vonatkozású képével is méltó figyelmet keltett.

A Prágai Magyar Hírlap 1937. március 10-én számol be újabb hírekről: „Gaál Emma kárpátaljai (mezőkaszonyi) festőművésznő, a prágai Silhavy professzor tehetséges tanítványa megkapta Benes köztársasági elnök egyezer koronás tanulmányi ösztöndíját.”

A festő további sorsa sajnos ismeretlen számunkra, ugyanakkor képei a mai napig keresettek az aukciós házakban és galériákban.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma

Pin It on Pinterest

Share This