Hitélet

Nemzeti esték a Kaszonyi Református Egyházközség szervezésében

Akár keresztyén hitünk megélése és tudatosítása, akár nemzeti öntudatunk kifejezése és mindennapi megélése terén megmutatkozik az önazonosságunk, identitásunk válsága. Ennek a kettős problémának a kezelését tűzte ki célul a kaszonyi református gyülekezet. Az egyházközség vezetősége fontosnak tartja, hogy programokon keresztül vagy példaadással indítson el közös gondolkodást a problémák feltárására és tudatosítására a lehetőségek felismerése, illetve…

Bendász Dániel laudációja

2011. március 11-én Magyarország ungvári főkonzulátusán a kárpátaljai magyarság megmaradása érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként állami kitüntetésben részesült Bendász Dániel nyugalmazott esperes.

Karol Wojtyła a Facebookon

A Vatikáni Rádió és a Vatikáni Televíziós Központ közös kezdeményezésére II. János Pál pápa emlékoldalt nyitottak a YouTube és Facebook internetes csatornákon, melyek március 14. óta működnek.

Aki a kicsinyek közül egyet befogad…Beszélgetés Kraszilinec Éva nevelőszüleivel

Amikor ellátogattam a Burger családhoz, a házban zajlott az élet: valaki éppen tanult, másik labdázott, harmadik vigyázott a legkisebbre, negyedik éppen minket nézett… Körbevezettek minket a házban, megmutatták a nyuszit, kutyát, teknőst. Jó kis társaság. Örömmel ültem le beszélgetni, hogy feltegyek néhány kérdést, hátha megsejtem a család boldogságának, vidámságának, egységének a titkát…  – Hogyan kezdődött?…

Drámapedagógiáról-pedagógusoknak

Március 19-én, szombaton a Nagyszőlősi 3. Számú Perényi Zsigmond Középiskolában tartja soron következő pedagógusképző találkozóját a Háló Egyesület (a Katolikus Közösségek Hálózata) kárpátaljai szervezetének Pedagógus Munkacsoportja.

Benne temetkeztetek el a keresztségben, és benne támadtatok fel

A Szentatya nagyböjti üzenete A Szentatya évről évre üzenetet intéz a katolikus hívekhez a nagyböjt kezdetén. XVI. Benedek pápa idei levelét az alábbiakban olvashatják. Kedves Testvérek! A nagyböjt, amely a húsvét szent ünnepéhez vezet minket, nagyon értékes és fontos liturgikus időszak az egyház számára, s ennek tükrében örömmel fordulok hozzátok néhány gondolattal, hogy ezt az…

Konferencia a közép-európai megbékélésért az EU-elnökség jegyében

“Az Egyházak szerepe a társadalmi megbékélésben Közép-Kelet-Európában” címmel rendeznek konferenciát Budapesten, 2011. március 10-12. között. A “Közép-Európa, mint a vallási sokszínűség modellje” alcímet viselő eseményt a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT), a Konrad Adenauer Alapítvány budapesti szervezete, valamint a Reconciliation in South East Europe Alapítvány szervezi a „Healing of Memories” projekt keretében és a magyarországi…

A pápa megnyitotta a nagyböjti időszakot, és magyarul is üdvözölte a híveket

XVI. Benedek pápa a hamvazószerdán megnyitotta a húsvétig tartó 40 napos böjti időszakot, amely a római katolikusok életében a szellemi megújulás és a húsvéti ünnepekre való felkészülés ideje. A szentatya a római Aventino dombon lévő Szent Szabina székesegyházhoz menve mutatta be a szertartást. A pápa korábban nyilvánosságra hozott hamvazószerdai üzenetében alamizsna osztására és imádságra szólította…

Nagyböjt öröme

Talán elsőre meglepően hangzik az, hogy a böjt nemcsak lemondás és önsanyargatás, hanem valódi öröm is lehet. Pedig ez egyértelmű annak, aki legalább egyszer már végigjárta ezt a böjti utat.

End of content

End of content