2015. június 13., szombat

Szerző: | 2015.06.13., 00:00 | Kalendárium

Tim Allen

[vc_row][vc_column width=”1/2″][bsf-info-box icon_type=”selector” icon=”Defaults-heart” img_width=”48″ icon_size=”32″ icon_color=”#81d742″ icon_style=”none” icon_color_bg=”#ffffff” icon_color_border=”#333333″ icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”500″ icon_border_spacing=”50″ title=”Névnap” read_more=”none” read_text=”Read More” hover_effect=”style_3″ pos=”default” icon_animation=”fadeIn”]Anett – az Anna önállósult francia becézője.

Antal – latin eredetű; jelentése: herceg, fejedelem, elöljáró.[/bsf-info-box][/vc_column][vc_column width=”1/2″][bsf-info-box icon_type=”selector” icon=”Defaults-user” img_width=”48″ icon_size=”32″ icon_color=”#81d742″ icon_style=”none” icon_color_bg=”#ffffff” icon_color_border=”#333333″ icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”500″ icon_border_spacing=”50″ title=”Idézet” read_more=”none” read_text=”Read More” hover_effect=”style_3″ pos=”default”]„Boldogok, akik észreveszik a diófában a bölcsőt, az asztalt és a koporsót és mindháromban a diófát, mert nemcsak néznek, hanem látnak is.”

Gyökössy Endre

[/bsf-info-box][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_tabs interval=”0″][vc_tab title=”A nap aktualitása” tab_id=”1401028353-1-9351cf-d5b3″][vc_column_text]MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

– II. József rendeletben biztosítja a mintegy 83 ezer főt számláló zsidóság számára az istentisztelet, az iskolaállítás, az ipari foglalkozás lehetőségét és a királyi városokban a letelepedés szabadságát (1781).

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”A nap igéje” tab_id=”1401028353-2-751cf-d5b3″][vc_column_text]HIGGADT GONDOLATOK FORRÓFEJŰEKNEK (2)

„Ettől fogva állandóan rossz szemmel nézett Saul Dávidra.” (1Sámuel 18:9)

Az indulatos természet: 1) Éket ver közéd és szeretteid közé. Ézsau annyira haragudott öccsére, Jákóbra, hogy a halálát kívánta. Amikor ezt anyjuk, Rebeka meghallotta, elküldte Jákóbot, hogy Háránban éljen (ld. 1Mózes 27: 41-43). Ennek következtében családjuk szétszakadt és mindnyájan szenvedtek. A haragos ember megfélemlít másokat, elrabolja a biztonságérzetüket és lelki nyugalmukat. A pszichológusok szerint a harag a vezető oka a válásoknak, a gyermekbántalmazásnak és a függőségeknek. Milyen szörnyű  nagy ár! 2) Aláaknázza az Istennek kedves életet. „Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim: legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát” (Jakab 1:19-20). A haragra nem mondhatod: „ez az én dolgom”, Istenre is tartozik, mert akadályozza, hogy úgy tudj élni, amilyen életet ő tervezett számodra. Nem lehetünk jóban Istennel, amíg nincs rendben a kapcsolatunk az emberekkel. 3) Vakká tesz a valóságra. A harag szemüvegén át nézve csak azt látod, amit látni akarsz. Ilyenkor csak a bosszúra és megtorlásra összpontosítasz. Saul Dávidban fenyegetést látott, olyan valakit, aki azt tervezi, hogy elvegye trónját és országát. Ezért attól fogva állandóan gyanakodva nézett Dávidra (ld. 1Sámuel 18:9). Haragja miatt Dávidot olyan valakinek látta, aki halált érdemel, mert Isten őt választotta Izráel következő királyának. Sajnos emiatt nem látta meg, hogy igazából Dávid a legjobb barátja volt. Ne hagyd, hogy veled is ez történjen!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab tab_id=”05a52131-18cb-251cf-d5b3″ title=”A nap liturgiája”][vc_column_text]Páduai Szent Antal áldozópap és egyháztanító

1195-ben született Lisszabonban, Portugália fővárosában. A Ferdinánd nevet kapta a keresztségben. Apja előkelő lovag volt, anyja pedig igen jámbor nő. Iskoláit a helyi káptalani iskolában kezdte meg, koraérett, világoseszű és erősakaratú volt. Mint ifjú diadalmasan uralkodott minden szenvedélyén. 15 évesen már ágoston-rendi kanonok, majd pappá szentelése után ferences szerzetes lett.

1220 nyarán ugyanis Marokkóból Koimbrába hozták öt ferences vértanú földi maradványait. A látvány indította őt a szegénységre, és ébresztette fel vágyát a mártíromság iránt. Afrikában szeretett volna misszionárius lenni. Remete Szent Antal nevét vette fel. Tudatosan elnyomta tudományos ambícióit is, pedig nagyon ismerte a Szentírást, ezt a tudását azonban évekig titkolta. Afrikába indult, de betegen szállt partra.

Kissé felerősödve haza akart térni, ám egy vihar Szicilia partjára sodorta. Itt értesült rendje 1221-es egyetemes káptalanjáról, így Assisibe indult. Innen remeteségbe vezényelték. Tanultságát alázatosságból most is sikerült eltitkolnia. Amikor parancsra helyettesítenie kellett egy szónokot, a rögtönzött szentbeszéd mindenkit ámulatba ejtett. Tudatlannak nézték eddig, de most tanújelét adta nagy, alapos és széleskörű ismereteinek, csodás hatású szónoki képességének.

Franciaországban és Itáliában volt vándorprédikátor. Az eretnekek térítésében nagyon eredményes volt. Elsőként tanította rendjében rendtársait hittudományra. Még a romagnai rendtartomány főnökségét is rábízták. Pár év után sikerült ettől a megbízatástól megszabadulnia. Ettől kezdve Páduában apostolkodott egészen haláláig. Tömegek hallgatták, főpapok, kereskedők, még álruhás banditák is, főképp azonban az egyszerű emberek. Antal mindenkit szeretett, a gazdagok iránt részvéttel volt, a szegényekért azonban minden lehetőt megpróbált.

Elhasznált szervezete, szívbaja idő előtt elnyűtte, a kényszerű pihenés sem használt, érezte halála közeledtét. Páduában szeretett volna meghalni, menni már nem tudott, a sietség miatt az utolsó útszakaszt egy rozzant taligán tette meg. 1231. június 13-án, fiatalon, 36 évesen halt meg Pádua elővárosában, Szent Klára leányainak Arcella nevű kolostorában. A Páduai Maria Maggiore-templomban temették el. Már életében szentként (“Il Santo”) tisztelték. IX. Gergely pápa már 1232 májusában szentté avatta. 1263-ban átvitték az ő tiszteletére emelt hatalmas bazilikába. Ekkor felnyitották koporsóját, és testét elporladva, de nyelvét épségben találták. 1946. január 16-án XII. Piusz pápa Szent Antalt egyháztanítóvá tette.

IV. Béla 1253-as házioltára (a diptichon) az Árpád-ház szentjei közt együtt ábrázolja Szent Ferencet és Szent Antalt, mivel a király testvére, Erzsébet szinte egyszerre lett szentté avatva Ferenccel és Antallal. XIII. Leó pápa Szent Antalt a világ szentjének nevezte. 1946-ban XII. Piusz pápa az egyházdoktorok közé iktatta.

Temetése napját, a keddi napot tisztelői azóta is Szent Antal tiszteletére szentelik. A koldusok pártfogója, de közbenjárását szokás kérni elveszett tárgyak megtalálásáért és mindennapi bajokban is. Az utasok, szobrászok, agyagmunkások és porcelánkészítők védőszentje.

Példája: Tehetségedet használd Isten nagyobb dicsőségére.

bacskaplebania.hu

 [/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_column][/vc_row]

Pin It on Pinterest

Share This