2019. november 15., péntek

Szerző: | 2019.11.15., 00:00 | Kalendárium

Fazekas Anna, az Öreg néne őzikéje című mese írója

[vc_row][vc_column width=”1/2″][bsf-info-box icon=”Defaults-heart” icon_size=”32″ icon_color=”#81d742″ icon_animation=”fadeIn” title=”Névnap” hover_effect=”style_3″]Albert német eredetű; jelentése: nemes, fényes.

Lipóta Leopold bajor változatából.[/bsf-info-box][/vc_column][vc_column width=”1/2″][bsf-info-box icon=”Defaults-user” icon_size=”32″ icon_color=”#81d742″ title=”Idézet” hover_effect=”style_3″]

„Ne tételezzünk fel több okot a természeti dolgokban, mint amennyi igaz és elégséges a jelenségek megmagyarázására.”

Isaac Newton

[/bsf-info-box][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_tabs interval=”0″][vc_tab title=”A nap aktualitása” tab_id=”1401028353-1-933566-81c3″][vc_column_text]EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Bethlen Gábor (Marosillye, 1580-Gyulafehérvár, 1629. nov. 15.). 1613 és 1629 között Erdély fejedelme. 1613-ban a kolozsvári országgyűlésen választották fejedelemmé. Az 1615-ös nagyszombati béketárgyalásokon sikerült elérnie, hogy a korábban elidegenített Husztot visszacsatolják Erdélyhez. 1616-ban a huszti várat annak vám- és sójövedelmével együtt testvérének, Istvánnak adományoztam fenntartva magának a visszaválthatóság jogát. 1620-ban a besztercebányai országgyűlés királlyá választotta, de 1621-ben (nikolsburgi béke) lemondott a király címről, amiért cserébe megkapta a hét felső-tiszai vármegyét. Esterházy Károlytól megváltotta Munkács, Ecsed és Tokaj várát, 1625-ben Beregszász is az ő birtoka lett. 1623. február 10-én Munkács várában kelt az az oklevél, amelynek értelmében Bethlen Gábor fejedelem  megerősítette Bereg, Ung, Szabolcs, Zemplén és Máramaros vármegyék püspöki székében Petroniust, s egyszersmind a vármegye és Balling János munkácsi várkapitány oltalmába ajánlotta. 1527-ben az időközben megüresedett munkácsi püspöki székbe a nagyműveltségű Gregorovics János lelkészt nevezte ki, hogy „ne sinylődjenek a görög egyház ügyei, s a müveletlen elhagyott nép”. 1626. március 1-jén a fejedelem házasságot kötött Brandenburgi Katalinnal, s jegyajándékul neki adta Munkácsot. 1629-ben Beregszászban egy udvarházat építtetett (vagy építtetett újjá), amely még ma is áll. Falán a fejedelem tiszteletére emléktáblát helyeztek el. A beregszászi magyar gimnázium Bethlen Gábor nevét viseli.

Forrás: Keresztyén Balázs: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.)

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

Görbe János színész (1912) természetes, életszerű játéka főleg nagy érzelmi kitörések ábrázolásában érvényesült.

Megjelent a Hölgyfutár irodalmi, társaséleti, művészeti napilap (1849).

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.  [/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”A nap igéje” tab_id=”1401028353-2-73566-81c3″][vc_column_text]GYŐZTES HOZZÁÁLLÁS 

„Fölruháztál erővel a harcra, térdre kényszerítetted támadóimat.” (Zsoltárok 18:40)

Mindannyian küzdünk valamivel, de nem mindannyian győzünk. A győztesek sokfélék lehetnek, de egy dolog közös bennük: olyan hitük van, hogy nem hajlandók feladni! Dávidnak is sok küzdelme volt az életben, de ö megértette, mennyire fontos a helyes szemléletmód. Azt mondta: „fölruháztál erővel a harcra.” Az Istentől kapott kegyelem mindig elegendő ahhoz, hogy szembe tudj nézni az élet kihívásaival. Mindig! Tudtad, hogy Lord Nelson, Anglia híres tengeri hőse egész életében tengeribetegségtől szenvedett? Mégis elsüllyesztette Napóleon flottáját, mert nem hagyta, hogy személyes küszködése megfossza rendeltetésétől. Nem csupán megtanult együtt élni gyengeségével, de minden nap le is győzte azt. Mindannyiunknak megvannak a magunk harcai. Bár senki nem tűz a mellünkre érdemrendet a győzelemért, semmi sem csökkentheti az elégedett tudatot, hogy nem adtuk fel, vagy az örömöt, hogy tudjuk: Isten erejével győzni tudunk. Kinek az erejével? Isten erejével! „Mert te öveztél fel engem erővel a harcra…” (Zsoltárok 18:40 Károli). Egy kisfiú egy balesetben elvesztette a jobb kezét. Amikor az orvosa megkérdezte, hogyan boldogul a fogyatékosságával, a fiú így válaszolt: „Nem vagyok fogyatékos, csak nincs jobb kezem!” Később az orvos megtudta, hogy a fiú az iskolai kosárlabdacsapat legtöbb pontot szerző játékosa lett. Az életfilozófiája ez volt: nem az számít, amit elvesztettem, hanem az, ami megmaradt! Ez a győztes hozzáállás, és Isten segítségével te is kifejlesztheted magadban!

én Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab tab_id=”05a52131-18cb-23566-81c3″ title=”A nap liturgiája”][vc_column_text]Nagy Szent Albert püspök, egyháztanító

Nagy tudású főpap volt, aki tudását megosztotta másokkal, és életével pedig Krisztushoz vezette a rábízottakat. Ma van-e elég tanító, aki hitre, tudásra, szép életre, jóra tanítja a felnövekvőket?
Az Anyaszentegyház “Nagy” melléknévvel és mint egyháztanítót “Doctor universalis” címmel említi. 1193-ban született a Duna melletti Lauingenben, a Bolstatt lovagok ősi családjából. Tanulmányait Páduában végezte. Boldog Jordánnak, a domonkos rend második általános főnökének hatására 1223-ban belépett a domonkos rendbe. 1228-tól Kölnben, Hildesheimben, Freiburgban, Regensburgban tanított, majd 1245-ben Párizsban. Itt lett tanítványa Aquinói Szent Tamás, aki követte mesterét Kölnbe is. 1254-ben a német rendtartomány főnökévé választották. Egy ideig II. Sándor pápa udvarában tartózkodott, aki 1260-ban regensburgi püspökké nevezte ki. 1262-ben visszatért Kölnbe, a szerzetébe. 1263-64-ben mint pápai legátus kereszteshadjárat hirdetésén fáradozott. 1270-ben ismét Kölnben tanított, és mint lelkipásztor működött. 1280. november 15-én halt meg. A középkor legnagyobb német tudósa volt. Termékeny volt irodalmi működése. Csodálatosan átfogó, szellemes és eredeti gondolkodó, egyben korának legkimagaslóbb természettudósa volt.
Méltán alkalmazzuk rá a Szentírás szavait:
Szólásra nyitotta ajkát az Egyházban,
a Bölcsesség és az Értelem Lelkével töltötte be őt az Úr,
a dicsőség ruháját adta reá.

bacskaplebania.hu[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_column][/vc_row]

Pin It on Pinterest

Share This