2020. augusztus 15., szombat

Szerző: | 2020.08.15., 00:00 | Kalendárium

Ben Affleck

48 éve született Ben Affleck amerikai színész. (Pearl Harbor, Armageddon, Szerelmes Shakespeare)

NÉVNAP:

Mária – héber-görög-latin eredetű; jelentése: (ismeretlen).

IDÉZET:

„Aki bölcsen él, úgy dolgozik sorsán, mint egy festő a képén: időnként hátralép, megnézi az egészet – időnként közel hajol, s a távlat emlékével kidolgozza a részleteket. Ha nem így tesz, belevész a képébe.”

Müller Péter

EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Báthory Gábor, somlyói (?, 1589. augusztus 15. – Várad, 1613. október 27.). Erdély fejedelme, B. István és Bebek Zsuzsanna fia. 1608. március 5-én a hajdúk segítségével megszerezte az erdélyi fejedelmi trónt. 1608. október 27-én megerősítette Homonnai Drugeth Bálintot Huszt várának birtokában. A gesztus csak az ungi főúrnak szólt, mert Bálint halála után magának foglalta le Husztot, ami nem tetszett Bálint örököseinek. Drugeth György lázítani kezdett a várban, amiért 1612. május 2-án Báthory erős hangú levélben kelt ki ellene. Felszólította, hogy Bornemissza Józsa huszti várkapitánynak adja vissza lefoglalt jószágait és marháit. Báthory élete végéig bírta Husztot.

Forrás: Keresztyén Balázs: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.)

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

– Berlinben (1936) befejeződtek a küzdelmek a XI. olimpiai játékokon, ahol a magyarok 10 aranyérmet nyertek.

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.

A NAP IGÉJE:

KERÜLŐUTAK

Sokféle szándék van az ember szívében, de csak az ÚR tervei valósulnak meg. (Péld 19,21)

A sógornőmmel nagyszerű terveink voltak egy kis “csajos” kirándulásra, és ezért többszáz kilométert utaztunk a célállomásra. Úgy terveztük, hogy kora reggeli sétákat teszünk, és élvezzük a tájat. Megmártóztatjuk a lábunkat az óceánban, és beszívjuk a sós levegő illatát. Terveztük, hogy meglátogatunk egy gyönyörű helyi parkot, és megnézzük ott a hattyúkat.
De mindez meghiúsult, amikor öt perccel az érkezésünk után a házból kilépve a sógornőm rosszul lépett, és megsérült a térde. A hosszú séták helyett hosszú órákat töltöttünk a sürgősségi ellátóban. A terveink megváltoztak. Reggeli séták helyett reggeli beszélgetéseink lettek a tornácon. A felfedezések helyett egymás életét ismertük meg, és közelebb kerültünk egymáshoz csevegés közben. Ez nagyon más volt ahhoz képest, amit terveztünk, de az együtt töltött idő értékessé vált.
Gyakran vagyunk csalódottak vagy idegesek, ha a dolgok nem a terveink szerint alakulnak, de megtanultam bízni abban, hogy Isten jóra használja ezt. Minden kerülőút közelebb hozott Istenhez, és gyakran segített szellemileg és lelkileg növekedni. Szerencsére minden irányváltás mögött egy változatlan Isten áll, aki átvezet ezeken.

Imádság: Urunk, segíts bízni benned az élet bárhova sodor! Adj békességet a változások közepette is! Ámen.

Bízni fogok Istenben a nem várt változások idején.
Linda Fasking (Kentucky, USA)

IMÁDKOZZUNK VALAKIÉRT, AKI ÉPP VÁLTOZÁSON MEGY KERESZTÜL SZEMÉLYES ÉLETÉBEN!

A fenti elmélkedés a csendespercek.hu napi elmélkedése.

Szűz Mária mennybevétele (Nagyboldogasszony)

Ma az Egyház a Boldogságos Szűz Mária mennybevitelét ünnepli, amit a magyar népnyelv egyszerűen csak Nagyboldogasszonynak nevez. Azt a hitigazságot, dogmát ünnepli ma az Egyház, hogy a Boldogságos Szűz Mária halála után nem úgy halt meg, mint akárki közülünk. Az ő testét nem érte romlás, hanem a mennyei dicsőségbe testestől-lelkestől felvétetett, s a mindenható Isten a mindenség királynéjává tette.

Ezt a hitigazságot dogmaként vallja az egyház, vagyis olyan hitigazságként, ami biztos hitigazság a kinyilatkoztatásban. Tulajdonképpen ez az utolsó az eddig kihirdetett dogmák sorában: XII. Piusz pápa hirdette ki 1950-ben, s azóta nem hirdettek ki új dogmát.

Mária hite, szeretete és Krisztussal való tökéletes egysége legyen példakép számotokra. Ahogyan ő hordozta Krisztust, s volt Isten engedelmes szolgálóleánya, s ahogyan ő volt a leghűségesebb tanítvány, úgy nekünk is példát véve róla Krisztus hordozókká és hűséges tanítványokká kell lennünk. Mert ez a hiteles kereszténység, ez példaértékű a környezetünk számára, amely távol kerül Istentől: ez a csendes példaadás.

Íme, ez a mai ünnep üzenete, erre tanít bennünket a ma ünnepelt hittitok. Ezért imádkozzunk, hogy mi is krisztushordozókká váljunk és hűséges tanítványok maradjunk az élet minden vihara közepette is.

bacskaplebania.hu

Pin It on Pinterest

Share This