2020. augusztus 27., csütörtök

56 éve született Gundel Takács Gábor, Táncsics Mihály-díjas újságíró, műsorvezető, sportriporter, kommentátor.

NÉVNAP:

Gáspár – perzsa eredetű; jelentése: kincset megőrző.

IDÉZET:

“Ne rohanj, és ne emészd magad. Csak látogatóba jöttél ide, ezért állj meg és érezd a virágok illatát.”

Walter Hagen

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

– Mészöly Dezső író, költő születése (1918).

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.

VÉGEZD EL A FUTÁST

Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. (2Tim 4,7)

Emlékszem a napra, amikor végignéztem a lányom első maratonfutását. Míg az atléták küszködése a fizikai megterheléssel nyilvánvaló, az érzelmi erőfeszítés nem olyan világos, legalábbis a külső szemlélőknek. Kilenc-tíz kilométer után a futók felveszik a lépés ütemét, a 20. kilométerjelzésnél megkönnyebbülve sóhajtanak és remélnek, de a 32. kilométer körül gyakran úgy érzik, “elmentek a falig”, mindent elárasztó kimerültséget tapasztalnak, és kétlik, hogy képesek-e folytatni a futást. Ennek ellenére a kihívás nem legyőzhetetlen azoknak, akik eltökéltek, megfelelően edzettek, és akik vágynak arra, hogy befejezzék a legkeményebb versenyfutást, amit ember kitalálhatott.
Az, hogy szemtanúja voltam a maratonfutásnak, megtanított valamit arról, hogyan éljünk keresztényként. Cél, szorgalom és hajlandóság szükséges, hogy Isten kezébe tudjuk tenni életünket, és meglássuk, ő a legnehezebb feladatok között is átvezet, és segít bevégezni a számunkra kijelölt versenyfutást.

Imádság: Istenünk, erősíts meg bennünket gyenge pillanatainkban, hogy életünk futását bevégezhessük! Ámen.

Ha kitartunk a hitben, Isten eljuttat bennünket az életünk versenyfutásának végéig.
David Payne (Missouri, USA)

IMÁDKOZZUNK A MARATONFUTÓKÉRT!

LITURGIKUS NAPTÁR:

Szent Mónika özvegy

Mónika az imádkozó édesanya. Fia jó útra téréséért imádkozott, majd megérve fia megtérését, távozott a földi életből. Az igazi szeretet mindig megtalálja a segítés legmegfelelőbb módját.

Az afrikai Tagastében született 331-ben, sötétbőrű pún keresztény családból. Kislány korában megtanulta az önmérsékletet és a mértéktartást. Már fiatal lányként férjhez adták egy pogány férfihez, Patríciushoz. Több fia volt. Mónika igyekezett a családnak katolikus nevelést nyújtani, de férje és gyermekei lenézték vallásosságát, elhúzódtak, sőt gúnyolták miatta. Nehéz természetű férjét csodálatos türelemmel viselte el. Anyósát is türelemmel változtatta meg, barátnővé, sőt kereszténnyé tette.

Az igazi édesanya példaképe: hitét imádsággal táplálta és erényeivel ékesítette. Nem adta fel a reményt, hogy környezetét megtérítse. Rendíthetetlen türelemmel igyekezett a kicsapongó Ágostont is jobb útra téríteni. Minden eszközt megragadott volna, hogy fiát megváltoztassa, de Ágoston megátalkodottságán minden próbálkozás megbukott.

Pogány férjét jóságával és szelídségével segítette a megkeresztelkedésre, az halálos betegen megtért, megkeresztelkedett, 372-ben, egy évvel halála előtt. Ágoston szabadulni szeretett volna anyjától, ezért félrevezetve azt, suttyomban utazott el Rómába. Szökevény fiát Milánóban találta meg, Szent Ambrus tanítását hallgatta. A rossz úton járó fiút 14 éven át hullatott könnyeivel és állhatatos imádságával térítette meg. Kitartó könyörgése többet eredményezett, mint amennyit várt volna. Ugyanis nem csak fia, de Ágostonnak házasságon kívül született fia is, és barátja is együtt vették fel a keresztséget 386. húsvét hajnalán.

Megtért fia karjaiban halt meg 387-ben, Ostiában. Először az ostiai Szent Aurea templomba temették el. 1430-ban V. Márton pápa az ereklyéket felemeltette, és most Rómában a Szent Ágoston templomban van eltemetve.

Az oly parányi vízcsepp is – állandóan csepegve – átfúrja a kemény sziklát!

bacskaplebania.hu