2020. augusztus 28., péntek

124 éve született Márton Áron az erdélyi katolikus egyház püspöke.

NÉVNAP:

Ágoston – latin eredetű; jelentése: fenséges, fennkölt. 

IDÉZET:

“Néha olyan körülményekbe képzeljük magunkat, amilyent az isteni gondviselés egyáltalán nem szabott ránk; félünk ezernyi szenvedéstől, amelyek közül soha egyetlen egyet sem kell átélnünk.”

C.H. Spurgeon

EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Rácz Béla (Kassa, 1899. február 13. – Budapest, 1962. augusztus 28.). Cigányprímás, nótaszerző. Gyerekkorától édesapja zenekarában muzsikált. Játszottak Milánóban, Stockholmban, 1908-ban a londoni magyar kiállításon. Az I. világháború után Radics Béla zenekarában játszott másodprímet. Ungváron alapított önálló zenekart. Később Budapesten muzsikált. Legismertebb dala a Piros rózsák beszélgetnek.

Forrás: Keresztyén Balázs: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.)

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

– Nagyszabású építkezések kezdődnek Budán (1410)

– Márton Áron (1896) szerkesztő, erdélyi katolikus író születése

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.

A NAP IGÉJE:

TEDD MEG AZ ELSŐ LÉPÉST!

Szépen megalkotott minket a maga idejében, az örökkévalóságot is az emberi értelem elé tárta. (Préd 3,11)

A házunk előkertjében van egy gazdagon díszített madárház egy barázdabillegető család számára. Szinte oda voltam láncolva a messzelátómhoz, úgy figyeltem a fiókákat, amint egyenként kikukucskáltak belőle, néhányan még merészen a nyílás faszegélyére is ráugrottak. Valószínűleg később a nap során felfedezték, hogy repülni is tudnak.
Vajon így nézi Isten az én szárnyaimat bontogató próbálkozásaimat az új dolgok kipróbálásakor? Vajon izgatott Isten, amikor első lépéseimet teszem a hitben? Nemrégiben Észak-Karolinából Ausztriába repültem egy imakonferenciára. Izgatott és rémült voltam, hogyan fogok egyedül átutazni a fél világon. Ez a némileg rémisztő ugrás alaposan elmélyítette a hitemet és az imaéletemet.
Isten csodálatos ajándéka az ösztön, amely hajtja a madárfiókákat. Ez vezeti őket arra, hogy kiterjesszék szárnyukat és repüljenek, pontosan a megfelelő időben. Imádkozom azért, hogy engem is egy ilyen belső ösztön irányítson, amikor Isten azt akarja, hogy új szolgálati terepet próbáljak ki, vagy növekedjek belsőleg. Bárcsak mindig készséges lennék kiterjeszteni szárnyaimat, és repülnék, amikor Isten azt várja!

Imádság: Drága Istenünk, adj bátorságot, hogy kipróbáljunk új dolgokat, míg a hit útján mélyebb ösvényekre vezetsz! Ámen.

Kész vagyok egy új, hitbéli „ugrásra”, ha Isten arra kér.
Cynthia Harris (Észak-Karolina, USA)

IMÁDKOZZUNK, HOGY ENGEDELMESEK LEGYÜNK ISTENNEK!

A fenti elmélkedés a csendespercek.hu napi elmélkedése.

LITURGIKUS NAPTÁR:

Szent Ágoston püspök és egyháztanító

Szent Ágoston a nagy megtérő, majd nagy tanító. Megküzdött a hitért, hogy megmutassa, érdemes erőfeszítéseket tenni azért, hogy megtaláljuk az Istennek való helyes kapcsolatot.

Az Észak-Afrikai Tagastéban született 354-ben. Atyja eleinte pogány volt, édesanyja azonban, Mónika már keresztény.

Zavaros fiatalsága volt tanulás és erkölcs terén is. Nagy becsvágy élt benne, sírni tudott, ha valaki föléje kerekedett. A játék kedvéért szívesen elhanyagolta a kötelességeit, és sok kísértése volt a hazudozásra. Jó nevű iskolákat is látogatott, de időnként garázda fiatalok társaságában is forgolódott. 371-ben szónoki és jogi tanulmányokat folytatott Karthágóban. Anyja vallásosságát ekkor dajkamesének tartotta. Pogány társaival sokat vétettek a hatodik parancsolat ellen. Ekkoriban született egy ismeretlen lánytól fia, Adeodatusz.

Tanulmányozta az ókori klasszikusok műveit, kereste a választ az emberi lét talányaira, de sehol sem találta. Anyja kitartó próbálkozásai, hogy megtérjen arra ösztönözte, hogy félrevezetve anyját, 383-ban Rómába, majd Milánóba szökött előle. Mónika utána ment fiának, Milánóban sem szűnt meg a megtérésre buzdítani. Ágoston azonban nem tudott szakítani bűnös életével, sem pedig gyermeke anyjával.

Édesanyja könnyei és Milánóban Szent Ambrus beszédei térítették meg. Megragadta Ágostont Ambrus szónoki tehetsége, fellépése, műveltsége. Aztán Szent Antal életrajza nyomán találkozott a szerzetesi eszményképpel. Vívódva kereste a választ, mit tegyen. És akkor egyszerre csak a véletlenszerűen felütött Szentírás hirtelen megtérésre vezette.

Megkeresztelkedett 387. április 25-én, húsvét éjszakáján, majd hazájába visszatérve aszketikus életet élt.

391-ben pap lett, majd 395-ben Hippo püspöke. Szavaival és írásaival az igaz hit védelmezője volt. Hívei példaképe lett, beszédeivel és írásaival nevelte őket. Küzdött kora tévedései ellen, és az igaz hitet bölcsen világította meg.

430. augusztus 28-án hunyt el Hippóban, járványos betegségben. Hippóból 500 körül a vandál üldözés elől holttestét Szardíniába menekítették. Sírja jelenleg a Milánó melletti Páviában van, az egykori longobárd fővárosban. Ide Luitprand Longobárd király hozatta 740 körül. A kései századok a „kegyelem doktora” címet adományozták neki.

bacskaplebania.hu