2020. szeptember 2., szerda

47 éve halt meg J. R. R. Tolkien angol nyelv- és irodalomtörténész, regényíró (Gyűrűk ura).

NÉVNAP:

Rebeka – héber eredetű; jelentése: megkötöző, megigéző, megbabonázó; vagy: jól táplált.

Dorina – a Dorottya névnek csonkított és kicsinyítőképzős formája.

IDÉZET:

„Néha tudod, hogy örökre megjegyzel egy-egy pillanatot, még akkor is, ha épp semmi sem történik.”

Nick Hornby

EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Popovics Bazil (Vazul) (Magyarkomját, Ugocsa megye, 1796. szeptember 2. – Ungvár, 1864. október 19. Munkácsi görög katolikus püspök. Gimnáziumi tanulmányait Nagykárolyban, Máramarosszigeten és Ungváron, a teológiát Pesten végezte.  1820-ban szentelték pappá. 1820-21-ben Szolyván működött, majd Máramarosszigeten lett káplán. 1822-ben az eperjesi egyházmegye első püspöke, Tarkovics Gergely titkárává választotta, ezt a tisztséget 1835-ig töltötte be.  1835-36-ban az eperjesi egyházmegye kanonokja volt. 1837. március 16-án nevezték ki a munkácsi egyházmegye püspökévé. Felhívása nyomán 1848 májusában 35 ungvári papnövendék állt be honvédnek. Popovics püspök 1849 júliusában az ungvári vadaskerti mezőn ünnepélyes keretek között megáldotta a magyar és ruszin honvédekből álló zászlóalj lobogóját, majd a püspöki palotában megvendégelte a Kazinczy-hadtest tisztikarát. Hazafias magatartásáért Kossuth Magyarország prímásává akarta kineveztetni. A szabadságharc bukása után Popovicsnak menekülnie kellett az Ungvárra bevonuló orosz csapatok elől. Rokonainál, az Ugocsa megyei Kisrákócon rejtőzött. 1849 szeptemberében tért vissza Ungvárra, ahol 13 hónapig tartották házi őrizetben. Végül kegyelmet kapott. Korszerűsíttette Bacsinszky András eddig használatos katekizmusát, 1858-ban felújíttatta az ungvári görög katolikus székesegyházat, élete utolsó hónapjaiban közreműködött a Szent Bazil Társulat megszervezésében.

Forrás: Keresztyén Balázs: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.)

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

– Fadrusz János (1858) a 19. század egyik legkiemelkedőbb magyar emlékműszobrásza. Legjelentősebb alkotása a kolozsvári Mátyás királyszobor, melyet 1902-ben avattak fel.

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.

A NAP IGÉJE:

SZERETNI EGYMÁST

Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. (Jn 15,12)

Amikor 11 éves voltam, egy új család csatlakozott a gyülekezetünkhöz. Alex, a 13 éves fiú a családban, egy kissé vadóc gyerek volt. Többnyire elkerültem őt, mert azt gondoltam, túl hangoskodó és éretlen. Néhány hónap múlva édesanyám közölte velem, hogy leszervezett egy összejövetelt, amelyen Alex is részt vesz. Nem túlzottan lelkesedtem ezért a lehetőségért. Anya nem erőltette, hogy mindenképp elmenjek, de úgy gondolta, jó lenne, mert Alexnek nincs sok barátja. Isten “megdolgozta” egy kicsit a szívemet, és végül beleegyeztem. Jól éreztük magunkat Alex-szel, és ettől fogva sok időt töltöttem vele. Mindmáig ő maradt az egyik legközelebbi barátom.
Isten arra szólít, hogy minden embert szeressünk. Azt hiszem, Isten gyakrabban készít számunkra ilyen helyzeteket, mint észrevennénk azokat. Most, amikor azon kapom magam, hogy nem szeretnék azzal lenni, aki annyira különbözik tőlem, visszaemlékezem az Alex-szel való találkozásra, és felidézem a sok áldást, melyet barátságunk jelent. Gondolok arra, hogy Isten engem feltétel nélkül szeret. Milyen indokom lehetne tehát, hogy ne szeressem azokat, akik különböznek tőlem?

Imádság: Drága Istenünk, segíts, hogy nyitottak legyünk az új barátságokra, és úgy szeressünk másokat, ahogyan te minket! Ámen.

Isten a nem sokat ígérő barátságokban is adhat áldást.
Gabe Herman (Dél-Dakota, USA)

IMÁDKOZZUNK A TŐLÜNK KÜLÖNBÖZŐ EMBEREKÉRT!

A fenti elmélkedés a csendespercek.hu napi elmélkedése.