A szebasztei negyven vértanú búcsúünnepe a karácsfalvai líceumban

A görögkatolikus egyház nagyböjtben két jeles napot tart számon: március 9-ét, a 40 szent vértanú emléknapját, valamint március 25-ét, az Örömhírvétel ünnepét. A karácsfalvai Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceum kápolnabúcsúja a szebasztei negyven szent vértanú napjára esik.

A szebasztei negyven szent vértanú a II. században szenvedett vértanúságot.

Licinius császár üldözte a keresztényeket, bálványok imádására kényszerítette őket. Negyven bátor katona nem engedelmeskedett neki. A helytartó szokatlanul kegyetlen halálnemet választott a negyven „engedetlen” katona számára: fagyhalálra ítélte őket. Egy különösen hideg éjszakán át meztelenül kitették őket az egyik városfalakon belüli befagyott tóra. Egy fürdőházban meleg fürdőt készíttetett azoknak, akik hajlandóak a hittagadásra. Az elítéltek bátran vállalták a halált; egyikük megingott, de amint bevitték a melegre, meghalt. Helyét a kivégzőosztag egyik katonája önként töltötte be.

Tiszteletükre, emlékükre és védelmükbe ajánlva szentelték meg az iskola kápolnáját 2003-ban. A Szent Liturgián, Béres Péter Pál, az ungvári Romzsa Tódor Görögkatolikus Szeminárium rektora, a Munkácsi Egyházmegye pasztorális helynöke celebrált az esperesi kerület papjaival. A szebasztei negyven vértanú bátorsága ma is példaértékű lehet minden keresztény ember életében – mondta szentbeszédében Béres Péter Pál, az ungvári Romzsa Tódor Görögkatolikus Szeminárium rektora.

A líceum diákjaival, tanáraival és dolgozóival együtt ünnepeltek és imádkoztak a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumból, a líceum magyarországi katolikus testvériskolájából érkezett diákok és tanáraik, a líceum öregdiákjai. Jelen volt Kerekes Henrietta, a beregszászi magyar konzulátus konzulja is, aki beszédében kiemelte: Kárpátalján ez az egyetlen magyar görögkatolikus líceum, amely lehetőséget ad a fiatalság szellemi és hitbeli növekedésére, ezért magyarságunkat és hitünket meg kell őrizni.

Az ünnnep záróakkordjaként a líceum tanulói a pannonhalmi diákokkal közösen a tiszaújhelyi iskola tornatermében sportdélutánon vettek részt – írja beszámolójában Fóris Csilla.

Forrás: Magyar Kurir