Az igazságra törekedj! – ökumenikus imahét Beregszászban

A különböző felekezethez tartozó Krisztus-hívők minden év januárjában közös imahetet tartanak a világ minden táján, hogy kifejezzék egységüket, együtt elmélkedjenek az igei tanításokon, s közösen fohászkodjanak Istenhez. Idén az indonéz keresztények állították össze az alkalom témáját, melynek központi igéje: „Az igazságra és csakis az igazságra törekedj…” (5Móz 16,18–20).

Beregszászban három felekezet – református, római katolikus és görögkatolikus – tagjai gyűltek össze január 23. és 25. között, hogy együtt fohászkodjanak.

A beregszászi ökumenikus imahét első napján a római katolikus templomban gyülekeztek a hívek. Molnár János püspöki helynök ismertette az imahét témáját. Szkoropadszky Péter görög katolikus pap prédikációjában Isten gondviseléséről beszélt. Kihangsúlyozta, hogy Kárpátalján sok ember döntését befolyásolja az aggodalom, és ezért sokan vállalnak külföldön munkát. Az Istenben hívő embernek lehet bizodalma a holnap felől, hogy Teremtője törődik vele, bárhol legyen is.

A református templom harangja hívogatta imára a keresztény közösséget január 24-én. Molnár János esperes-plébános hirdette az igét Lukács evangéliuma alapján. Beszédében kifejtette, hogy Jézus mai követőinek feladata, hogy hirdessék az evangéliumot azok számára, akik még sosem hallottak a megváltásról, illetve annak a „keresztyén Európának”, amelyik hallotta ugyan az örömhírt, mégis elutasítja. A keresztények közös könyörgése is egyfajta kifejezése annak az egységnek, hogy Krisztus tagjai vagyunk. A prédikáció után imádság hangzott el: nemzetünkért, Beregszász lakóiért, a betegekért, a gyászolókért, a gyermektelenekért, a várandósokért, a külföldön dolgozókért, az itthon maradt gyermekekért. Az alkalmat a Beregszászi Református Egyházközség Kamarakórusának és a Kodály Zoltán Művészeti Iskola tanárainak előadása tette meghittebbé.

A Sevcsenko utcai görögkatolikus templomban rendezték meg az imahét záróalkalmát. Az est imádsággal kezdődött Szabó Viktor és Marosi István görögkatolikus papok vezetésével. Majd Taracközi Ferenc református lelkipásztor kapott szót, aki prédikációjában hangsúlyozta, hogy mindazok, akik Krisztusban élő hitre tértek, joggal mondhatják: Velünk az Isten. Jó lenne, ha ez nem üres frázis lenne, hanem igazi belső bizonyosság, mely az élet nehézségei közepette is kifejezésre jut. Az alkalom a református kamarakórus énekével és minden keresztyénnek legismertebb imájával, a Miatyánk közös elmondásával zárult.

PTB
Kárpátalja.ma