Katona István kapta az idei Parma fidei – Hit pajzsa díjat

Idén Katona István, az Emmausz Katolikus Karizmatikus Közösség lelki vezetője vette át a Parma fidei – Hit pajzsa és az ezzel együtt járó Hazámért – hitemért elnevezésű díjakat, amelyeket Mádl Dalma, a korábbi köztársasági elnök felesége nyújtott át. A laudációt Bolberitz Pál mondta. Az ünnepségen jelen volt Erdő Péter bíboros, az MKPK elnöke, és Spányi Antal püspök, a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgatója.

A Ferences Mária Misszionárius Nővérek templomában megtartott ünnepségen beszédet mondott Szászfalvi László államtitkár, aki hangsúlyozta: A mai társadalomnak is meg kell küzdenie a hitéért, és ezzel a hittel újra kell építeni a hazát, a nemzetet, a bennünket körülvevő világot

“A mártírok a vérzivataros korban rámutattak a reményre a reménytelenségben és az értékekre az ürességben, a nihilben” – monda az államtitkár. A kommunista diktatúra az értékek és a tőle független közösségek megsemmisítésére törekedett, az egyház pedig az elsők között állt az útjában. Ezekben az időkben sok embernek kellett vállalnia a halált, a családtól való elszakíttatást, a társadalomból való kitaszítást. Szászfalvi emlékeztetett Lénárd Ödön piarista szerzetesre, aki még 1977-ben is börtönben volt.

Bolberitz Pál teológiai professzor laudációjában elmondta: Katona István esztergom-budapesti főgyházmegyés lelkipásztor és az Emmaus nevű katolikus karizmatikus mozgalom vezetője. Mint mondta, Katona István régóta “sajtóapostolként” is tevékenykedik. Emlékeztetett arra, hogy a kommunista rezsim alatt ha valaki engedély nélkül sokszorosított iratokat ötnél több példányban, az államellenes politikai izgatásnak minősülhetett, ezért ítélték el az idei díjazottat is.

Katona István szólt arról, hogy “ötszázan, de lehet hogy többen” szenvedtek üldöztetést Magyarországon a katolikus papok közül a kommunizmus évei alatt. Örvendetesnek nevezte ugyanakkor az ünnepség napját, mert “az egyház él, diktatúrák jönnek és mennek, de az egyház marad, és minden diktatúra után (…) még nagyobb fénnyel és megújulással lép elénk”.

1964-ben szentelték pappá, a Regnum Marianum közösségének tagjaként pedig a templomon kívül is hirdette az evangéliumot, bibliai táborokat, házi összejöveteleket szervezett. Államellenes szervezkedés kísérletének gyanújával 1970-ben – három hónapi kihallgatás után – két és fél év börtönre ítélték, mert engedély nélkül sokszorosított vallási iratokat. Elmondása szerint a Gyűjtőfogházban átélte minden nap, hogy “Jézus itt van a börtönben is, és győzelmet fog adni”, valamint megtapasztalta azt, hogy “a hit minden körülmények között megerősít”.

Az ünnepségen jelen volt mások mellett Erdő Péter bíboros, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök, a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgatója, Rédly Elemér, a díj tavalyi kitüntetettje és Rozgonyi Zoltán zuglói fideszes alpolgármester.

A Parma fidei – Hit pajzsa kitüntetést azoknak az élő egyházi személyeknek ítélik oda, akik a kommunista diktatúra alatt is hűségesek maradtak hitükhöz, magyarságukhoz. A díjat 2002-ben Horváth Béla kisgazda országgyűlési képviselő, valamint Gyurkovics Tibor író alapította.

A díjat a kommunizmus áldozatainak emléknapja (február 25.) alkalmából adják át minden esztendőben.hitpajzsa_dij

A Hit pajzsa-díj eddigi kitüntetettjei:

2002 – Bolberitz Pál professzor

2003 – Olofsson Placid bencés szerzetes

2004 – László Gábor, a Regnum Marianum papi közösségének akkor legidősebb tagja (†2005)

2005 – Szendi József nyugalmazott veszprémi érsek

2006 – Punk Gemma ciszterci apátnő

2007 – Kerényi Lajos piarista szerzetes

2008 – Bálint József jezsuita szerzetes (†2009)

2009 – Kuklay Antal körömi plébános

2010 – Regőczi István atya, „Isten vándora”

2011 Rédly Elmér pápai prelátus, kanonok, győri plébános, a Győri Hittudományi Főiskola tanára

Forrás: MTI/Magyar Kurír