A Kárpátaljai Magyar Mentálhigiénés Társaság köszönetnyilvánítása

A Kárpátaljai Magyar Mentálhigiénés Társaság ezúton fejezi köszönetét a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, hogy támogatta a szakembereik által szervezett programok megvalósítását. Elsőként a Bullying az iskolában prevenciós segítő programot, ahol a támogatásnak köszönhetően a játékos és élményszerű programon keresztül 8 osztályközösség tapasztalhatta meg a pozitív kommunikáció formáit, a közösségben rejlő lehetőségeket, valamint a saját és társak értékeinek észrevételét.

Az Együtt a kiégés ellen pedagógusok számára szervezett prevenciós program célja tulajdonképpen a teljes kiégés, a pályaelhagyás és egyben a szülőföldről való kivándorlás megelőzése volt. A Pályakezdők mentori programja segítségével abban is megerősítést nyújtottak mentálhigiénés szakembereink, hogy hivatásuk további szakaszaiban lehetőség nyíljon egy olyan szakmai közösség kialakítására, melyben biztosított további személyes és szakmai fejlődésük.

A Támogat-Lak szülősegítő alkalmakon a meghívott előadókon keresztül a szülők támogatása, a szülői szereppel való azonosulás megerősítése volt a célunk. A „Napsugár” nőknek szervezett alkalmakon célul tűztük ki, hogy változást tapasztalhassanak a nők a saját magukhoz való viszonyulásban, hozzáállásban, legyenek kiegyensúlyozottabbak, növekedjen a magukra fordított idő, valamint erősödjön az önértékelésük.

Civil szervezetünk olyan egyedülálló szakmai támogató csoportot tart fenn Kárpátalján, amely a mentálhigiénés szakemberek munkáját segíti a saját hivatáskörükben. A támogatott keretből valósulhatott meg a szervezet Mentálhigiénés Tanácsadó Központjának fenntartása, ahol a már mentálhigiénés segítő szakember diplomával rendelkező tagok, valamint a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolára kihelyezett Mentálhigiénés Segítő Szakirányú Továbbképzés jelenlegi hallgatói egyéni nondirektív segítő beszélgetéseket folytathattak előre egyeztetett időpontban.

A programok a Magyar Kormány támogatása nélkül nem jöhettek volna létre. Köszönjük.

Dr. Berghauer-Olasz Emőke

elnök