“Tiszatér-országok” – Nemzetközi Tanácskozás

szikura.tiszater2012. február 2-án a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centrumában rendezték meg a Tiszatér-országok Nemzetközi Tanácskozását.

A megbeszélésen a Tiszatér öt országának (Magyarország, Ukrajna, Szlovákia, Románia, Szerbia) a Tiszához és közvetlen környezetéhez kapcsolódó felsőoktatási és kutatói intézetei közös szándékukat fejezték ki a Tisza folyó erőforrásra alapozott Tiszatér-környezet vidékfejlesztési célú, közös stratégiájú fejlesztésére és az országonkénti sajátosságok adaptált megvalósítására. tiszater

Kárpátalját Dr. Szikura József, a beregszászi Rákóczi-főiskola rektora képviselte. A rektor úr az erdőirtás problémáját vázolta fel jelenlévők számára.

A tanácskozás végén a résztvevők szándéknyilatkozatot írtak alá, melyben rögzítették a Tiszatér stratégia megvalósításának alapfeltételeit.

A projekt koordinációjával a magyarországi partnereket, a Keleti Háromhatár-Szeglet Kutató-Fejlesztő Központot és a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centrumát, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Központját bízták meg.

A közeljövőben az intézmények a magyarországi koordináló és irányító intézményi partnerekkel kétoldalú megállapodásban rögzítik az elvégezendő feladatokat és meghatározzák a rendelkezésre álló pénzforrás elosztását.

A projekthez csatlakozott: a kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem ( prof. Pompei Cocean), az Újvidéki Egyetem (Prof. Putarich Dr. Ivánszky Veronika), Szlovák Tudományos Akadémia Hidrológiai Kutató Intézete (Dr. Vlaszta Stekauerova), II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (Dr. Szikura József), MTA Közgazdaság- és regionális Tudományi Kutatóközpont (Prof. Dr. Horváth Gyula), Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkozástudományi Centruma (Prof. Dr. Nagy János) és a Keleti Háromhatár-Szeglet Kutató-Fejlesztő Központ (Prof. Dr. Sinóros-Szabó Botond)

 

 Kárpátalja.ma