Oroszi József

Nagy kistérség, nagy gondokkal – interjú dr. Oroszi Józseffel

Az október 25-i helyhatósági választásokat a Tiszapéterfalvai Kistérségben a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) által támogatott dr. Oroszi József addigi nevetlenfalui polgármester nyerte meg. Dr. Oroszi József már eddig is gazdag tapasztalatokra tett szert azon a téren, miként lehet vezetni több települést, hiszen Batár, Akli, Aklihegy és Újakli is a Nevetlenfalui Községi Tanács irányítása alá tartozott. Az újonnan létrehozott Tiszapéterfalvai Kistérség azonban hatalmas: tizenhat község tartozik hozzá, melyek eddig hat községi tanácshoz tartoztak. Milyen helyzetben és milyen célkitűzésekkel vág bele a megválasztott polgármester ennek a jókora, új közigazgatási egységnek a vezetésébe?

– Az első és legfontosabb elérendő cél, hogy létrejöjjön a kistérség struktúrája, és megszervezzük az új közigazgatási egység működését – indítja beszélgetésünket dr. Oroszi József. – Most már ugyanis az új közigazgatási egységnek kell fenntartania és működtetnie a területén található oktatási-nevelési, egészségügyi, kulturális intézményeket, tehát szinte egy járás funkcióit kell ellátnia.

Már megalakult a kistérségi tanács?

Még nem állt fel a tanács, így még az első tanácsülést sem tartottuk meg.

Milyen forrásokból tudják biztosítani a kistérség működését?

– Az állami dotációból, plusz a saját bevételeinkből, melyek a törvény szerint a kistérségi tanácsokhoz fognak befolyni. Az eddig is a községi tanácsokhoz befolyó bevételek mellett mi kapjuk meg a jövedelmi adó egy részét is. Viszont az üzemanyag-töltőállomásokból korábban befolyt jövedéki adó továbbra már nem a mi bevételeinket gyarapítja majd, hanem az állami útalapba folyik be. Ez pedig nagy érvágást jelent nekünk. A mostani felállás mellett a jövő évi költségvetésünk deficites lesz. Ennek pedig az is az oka, hogy tizenhat falu tartozik hozzánk, melyekben ötvennégy különböző közintézmény működik, ezek fenntartását nekünk kell finanszíroznunk, nem megfelelő bevételek mellett.

Amikor még a választások előtt riportot készítettem Önnel, a kistérséghez tartozó településeket érintő feladatok között szóba került az útfelújítások kérdése is.

– Nagyon fontos, hogy a kistérséghez tartozó községek között jó minőségű utakon tudjanak közlekedni a lakosok. Az állami fenntartású utakat az államnak kell fenntartania, a kommunális utakkal viszont nekünk kell foglalkoznunk, és nagyon sok helyen fel kell újítanunk azokat. Meg kell oldanunk a munkálatok elvégzését, ha meg lesz rá a pénzünk. Emellett – a járással összefogva – meg kell oldani a szemét elszállítását is a községekből. Továbbá szeretnénk közreműködni abban, hogy a térségben legyen szemestermény-tároló és -szárító, illetve abban is közre akarunk működni, hogy a zöldségkonzervgyár újból beinduljon, amely nagy segítséget jelentene a helybéli gazdáknak. 

És mi lesz a korábbi községházák sorsa?

– Minden, hozzánk csatlakozott községben lesz elöljáró, valamint megfelelő személyzet ahhoz, hogy a lakosok helyben tudják elintézni az alapvető hivatalos dolgaikat.

Lajos Mihály
Kárpátalja.ma