Ady Endre-ösztöndíj a kárpátaljai oktatásban

Szakmai beszámoló

Ady Endre-ösztöndíj a kárpátaljai oktatásban

A határon túli tehetséges magyar középiskolás tanulók támogatására” című pályázat

Pályázat kódja: NTP-ADY-M-21

A  Miniszterelnökség Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával meghirdetett Ady Endre-ösztöndíj pályázat célja pénzügyi segítségnyújtás a határon túli magyar nyelvű közoktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges 6–11. osztályos, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók számára. A pályázatot magyar nemzetiségű, közép- vagy általános iskolákban tanuló gyerekek adhatták be. A pályázaton elnyerhető támogatás összege 100.000 Ft/fő a 2021/2022-es tanévre vonatkozóan.

A pályázatokat 2021. szeptember 1-től lehetett benyújtani egészen 2021. szeptember 21-ig két eredeti és egy másolati példányban, személyesen a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodájában. Ez idő alatt összesen 52 diák élt a lehetőséggel Kárpátalja alábbi 15 oktatási intézményéből:

S.sz.Intézmény megnevezéseLétszám
1.Vári II. Rákóczi Ferenc Líceum1
2.Ungvári 10. Sz. Dayka Gábor Magyar Tannyelvű Középiskola2
3.Szernyei Gimnázium1
4.Somi Gimnázium4
5.Péterfalvi Református Líceum1
6.Nagygejőci Gimnázium1
7.Nagydobronyi Református Líceum4
8.Nagydobronyi Líceum6
9.Nagyberegi Református Líceum8
10.Munkácsi Szent István Líceum1
11.Munkácsi 3. Sz. II. Rákóczi Ferenc Líceum1
12.II. RF KMF Szakgimnáziuma3
13.Beregszászi Horváth Anna Gimnázium1
14.Beregszászi Bethlen Gábor Líceum17
15.Bátyúi Líceum1
 Összesen:52

Az 52 diák által beadott pályázatok formai ellenőrzésen mentek át, melyek mind helyesnek bizonyultak. Ezt követően 2021. szeptember 27-én került sor a pályázatok pontozása, értékelése és elbírálása érdekében összehívott ülésre. Az értékelő bizottság a 2019. szeptember 25-én elfogadott pontozási rendszer alapján értékelte a beérkezett 52 pályázatot, majd összpontszám alapján csökkenő sorba rendezte a pályázókat az adatbázisban. A bizottság 24 főt javasolt Ady Endre-ösztöndíjra. A pontozást követően összehívott Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács ellenőrizte, megvitatta, egyhangúan megszavazta és jóváhagyta a pontozott és rangsorba állított listát, melyet a jelenlévők az aláírásukkal hitelesítettek.

Az ülésen elkészített, rangsorba állított lista, az ülés jegyzőkönyve, valamint a teljes adatbázis elküldésre került a pályázatot kiírók felé. Miután a pályázat kiírói, a támogatók jóváhagyták a Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács által ösztöndíjra javasoltak névsorát, az ösztöndíjasok értesítést kaptak a döntésről.

Az Ady Endre ösztöndíjak és az emléklapok ünnepélyes átadására 2022. június 4-én került sor a XI. Kárpátaljai Tehetségnap keretein belül. Az ösztöndíjat Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács elnöke adta át a nyerteseknek.

A 24 nyertes az alábbi oktatási intézményt képviseli járásonkénti bontásban:

Ady Endre ösztöndíjasok
S.sz.Intézmény megnevezése:Létszám
1.Bátyúi Líceum1
3.Beregszászi Bethlen Gábor Líceum5
4.Beregszászi Horváth Anna Gimnázium1
5.II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziuma1
6.Munkácsi 3. sz.II. Rákóczi Ferenc Középiskola1
7.Nagyberegi Református Líceum2
8.Nagydobronyi Líceum5
9.Nagydobronyi Református Líceum1
10.Nagygejőci Egri Ferenc Líceum1
11.Péterfalvai Református Líceum1
12.Somi Gimnázium2
13.Ungvári 10. sz. Dayka Gábor Tannyelvű Középiskola2
14.Vári II. Rákóczi Ferenc Líceum1
Összesen:24

Beregszász, 2022. június 4.

Programfelelős:

Váradi Natália,

a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója