Szalagavató ünnepség Bátyúban

Múlt pénteken (jan. 27.) szalagavató ünnepség keretein belül ismét feltűzték a zöld szalagot a bátyúi végzősök mellére, jelezvén, hogy a fiatal diákok a felnőttkor küszöbére léptek. Az avatóünnepségre a Bátyúi Középiskola tornatermében került sor, ahol sokan gyűltek össze: szülők, tanárok, barátok, és végül, de nem utolsósorban, volt végzősök.

A diákok a hagyományokhoz híven köszönetet mondtak szüleiknek és tanáraiknak. Hosszú-hosszú évek fáradozásaiért és kitartó munkájukért egy vers- és dalmontázs segítségével fejezték ki hálájukat.

A díszes teremben először Csoma Sándor, a Bátyúi Középiskola igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket, majd néhány tanáccsal látta el a végzős diákokat. Beszédében kihangsúlyozta, hogy attől a perctől, hogy a fiatalok elhagyják az alma matert, megkezdődik a számonkérés időszaka, amelynek következtében hátralévő életükben bizonyítani kell, hogy az a tudás, amit az iskola padjaiban szereztek meg, nem vész kárba. Csak ez a tudás szolgál alapul, amelyre a későbbiekben építeni lehet.

Csoma Sándor után Szántó Edit a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség képviseletében mondott köszöntő beszédet: „Bizony a lecke, ahogy az ember felnőtté válik, folyvást nehezedik. Véget érnek a gondtalan diákévek, mindenki választás elé kerül, hogy merre folytassa megkezdett útját. Lesz, aki a továbbtanulás mellett dönt, lesznek olyanok, akik munkába állnak, hogy ezúton szolgálják nemzetüket, saját jövőjüket. Olyan utat válasszatok, amelyen egyenes gerinccel tudtok végigmenni! Útravalónak annyit visztek magatokkal, amennyit tanulmányi éveitek alatt el tudtatok raktározni.”

Majd Séra Viktória, az idei „zöld szalagosok” osztályfőnöke szólt néhány szót diákjaihoz. Az emberséges viselkedés fontosságára hívta fel a figyelmét a fiataloknak, majd meghatottan mondott köszönetet a segítő tanároknak és legelső osztályának a több éves kitartó munkáért.

Az ünnepi beszédek után az est következő „nagy pillanatának” lehettek szem- és fültanúi a szülők és vendégek, amikor is a 11. osztály átadta a stafétát az utánuk következőknek, majd az ünnepséget egy gyönyörűen megkoreografált tánccal zárták.

Ahogy véget ért az ünnepi része a napnak, a fiatalság átvonult az iskola ebédlőjébe, ahol táncmulatsággal rázták le magukról az aznapi fáradalmakat.

kv

Kárpátalja