Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért díj

A Miniszterelnökség (mint Támogató) megbízásából a Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Nemzeti Tehetség Központ) a 1894/2020. (XII. 9.) Korm. határozata a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2021-2022. évi cselekvési programjáról alapján felhívást tesz közzé a tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végző szakemberek, tehetségsegítők és tehetséggondozó szervezetek erkölcsi és anyagi elismerésére.

“Bonis Bona1 – A nemzet tehetségeiért” díjra olyan – a tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végző – magyarországi, határon túli magyar vagy magyarországi nemzetiségi köznevelési intézményben dolgozó pedagógusok, gyógypedagógusok, szakoktatók, felsőoktatásban dolgozó oktatók, civil szervezetek tehetségsegítői és a tehetséggondozás területén működő szervezetek jelölhetők, akik oktatják, nevelik, segítik a gyermekeket, tanulókat, fiatal tehetségeket. A díjat öt kategóriában adják át.
1 “Bonis bona discere” – latin közmondás, jelentése: “jótól jót tanulni.”
Az elismerés kategóriái, feltételei
Az A, B és C kategóriában a díj elnyeréséhez két fő ajánlása szükséges. A jelölést a két ajánló közösen készíti el. Az ajánlás kötelező melléklete egy – a jelölt által aláírt – adatvédelmi nyilatkozat szkennelt példánya. Az ajánlás véglegesítésének és beküldésének feltétele az adatvédelmi nyilatkozat feltöltése az online ajánlófelületre.
A jelöltekre kategóriánként egy ajánlás vehető figyelembe. Kérjük ezért az ajánlókat és jelölteket arra, hogy egy adott kategóriára vonatkozóan több ajánlás elkészítését mellőzzék!
Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelölés érvénytelen, amennyiben a jelölt 5 éven belül már részesült “Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díjban.
A D és E kategóriában a későbbiekben felsorolt szervezetek tehetnek ajánlást.
Az ajánlások alapján a díjakat az alábbi öt kategóriában ítélik oda.
A kategória: “Kiváló tehetséggondozó”
Erre a címre azok a szakemberek javasolhatók, akik legalább 5 tanévre, nevelési évre visszamenőleg kiváló, eredményekben jól mérhető tehetséggondozó munkát végeztek a tanítványaik körében. Ilyen eredmények közé sorolhatók a nemzetközi vagy országos meghirdetésű, nagy hagyományú versenyeken elért helyezések.
(Figyelem! A 2021/2022. tanévi OKTV-re és a nemzetközi diákolimpiára felkészítést végző, kiemelkedően eredményes tanárok, szakemberek elismerése – az OKTV-versenybizottságok és az Oktatási Hivatal javaslata alapján – külön eljárás során történik.)
Jelölt lehet: bármely, köznevelési intézményben foglalkoztatott pedagógus, szakoktató.
Ajánló lehet (egy jelölt esetén 2 ajánló szükséges az alábbiak közül):
– tehetséggondozásban részesülő diákok valamely szülője (vagy a szülői közösség tagja);
– 18. életévét betöltött diák, illetve volt diák (35 éves korig);
– köznevelési intézmény vagy oktatási szervezet vezetője, vezető helyettese vagy civil szervezet vezetője, vezető helyettese;
– egy, a jelölttel most vagy korábban azonos intézményben, szervezetben és/vagy programban dolgozó (pedagógus vagy más szakképzettségű) szakember.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelölés érvénytelen, amennyiben a jelölt 5 éven belül már részesült “Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díjban.
A díjjal járó támogatás összege: 400 000 Ft. A díjazottak várható létszáma: 20 fő.
B kategória: “Kiváló tehetségfejlesztő”
Azok a szakemberek javasolhatók, akik legalább 5 tanévre, nevelési évre visszamenőleg folyamatos, kiemelkedő tehetséggondozó munkát végeztek, amely különösen a módszertani kiválóságban nyilvánult meg: a pedagógiai módszerek személyközpontú, kreatív alkalmazásában vagy új módszertani elemek kifejlesztésében, valamint munkájukat értékteremtő pedagógiai attitűd jellemzi (pl. hátrányos helyzetű vagy sajátos nevelési igényű gyermekek és fiatalok körében végzett tehetségfejlesztés).
Jelölt lehet: bármely óvodapedagógus, pedagógus, szakoktató, mentor, pszichológus, tehetséggondozó szakember, felsőoktatásban dolgozó szakember.
Ajánló lehet (egy jelölt esetén 2 ajánló szükséges az alábbiak közül):
– tehetséggondozásban részesülő diákok/mentoráltak valamely szülője (vagy a szülői közösség tagja);
– 18. életévét betöltött diák, illetve volt diák (35 éves korig);
– köznevelési intézmény vagy oktatási szervezet vezetője, vezető helyettese vagy civil szervezet vezetője, vezető helyettese;
– egy, a jelölttel most vagy korábban azonos intézményben, szervezetben vagy tehetségsegítő programban dolgozó pedagógus, illetve más szakképzettségű tehetséggondozó szakember.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelölés érvénytelen, amennyiben a jelölt 5 éven belül már részesült “Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díjban.
A díjjal járó támogatás összege: 400 000 Ft. A díjazottak várható létszáma: 20 fő.
C kategória: “Kiváló tehetségsegítő”
Olyan személyek javasolhatók, akik legalább 5 évre visszamenőleg folyamatos, kiváló tehetségsegítő tevékenységet végeztek, amelynek jelentős hatása igazolható a tehetséges gyermekek, fiatalok körében (pl. köznevelési intézményhez vagy civil szervezethez kapcsolódó tehetséggondozó műhely működtetése; bármilyen, egyéb szervezett keretek között végzett tehetségsegítés, tehetséghálózat-fejlesztés; országos, regionális vagy szakterülethez kapcsolódó tehetségsegítő szervezőmunka, programszervezés).
Jelölt lehet: bármely óvodapedagóguspedagógus, szakoktató, mentor, pszichológus, felsőoktatásban dolgozó szakember, bármely szakképzettségű tehetséggondozó vagy tehetségsegítő szakember.
Ajánló lehet (egy jelölt esetében 2 ajánló szükséges az alábbiak közül):
– szülő, akinek gyermeke a jelölt tehetségsegítő tevékenységében érintett (vagy érintett volt);
– 18. életévét betöltött diák/mentorált vagy volt diák/mentorált (35 éves korig);
– egy, a jelölt tevékenysége által érintett, köznevelési intézmény, oktatási szervezet vagy civil szervezet vezetője vagy vezető helyettese;
– a jelölttel most vagy korábban azonos intézményben, szervezetben vagy tehetségsegítő programban dolgozó pedagógus, illetve más szakképzettségű tehetséggondozó szakember.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelölés érvénytelen, amennyiben a jelölt 5 éven belül már részesült “Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díjban.
A díjjal járó támogatás összege: 400 000 Ft. A díjazottak várható létszáma: 10 fő.
D kategória: “Kiváló tehetséggondozó szervezet”
Olyan hazai és határon túli tehetséggondozó szervezetek javasolhatók, amelyek legalább 5 évre visszamenőleg folyamatos és kiváló tehetségsegítő tevékenységet végeztek, és ennek hatása igazolható a tehetséges gyermekek, fiatalok körében (pl. tehetséggondozó műhely működtetése, tehetségsegítés egyéb szervezett keretek között, tehetséghálózat-fejlesztés; országos, regionális vagy szakterülethez kapcsolódó tehetségsegítő szervezőmunka).
Jelölt lehet: egyesület, alapítvány, egyéb nonprofit szervezet, vallási szervezet és egyházi jogi személy.
Ajánló lehet:
– Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum,
– Nemzeti Tehetségsegítő Tanács,
– Oktatási Hivatal,
– Klebelsberg Központ,
– Emberi Erőforrás Támogatáskezelő,
– Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége,
– Nemzeti Tehetség Központ.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelölés érvénytelen, amennyiben a szervezet 5 éven belül már részesült “Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díjban.
A díjjal járó támogatás összege: 1 000 000 Ft. A díjazottak várható száma: 3 szervezet.
E kategória: “Életműdíj”
Olyan tehetséggondozó szakemberek, illetve egyéb tehetségsegítő személyek javasolhatók, akik legalább 20 éves folyamatos, kiemelkedő és eredményes munkát végeztek a versenyfelkészítés terén, illetve módszertanilag kimagasló színvonalú tehetséggondozó, tehetségfejlesztő vagy tehetségsegítő tevékenységet folytatnak.
Jelölt lehet: bármely óvodapedagógus, pedagógus, szakoktató, mentor, pszichológus, felsőoktatásban dolgozó szakember, bármilyen szakképzettségű tehetséggondozó vagy tehetségsegítő szakember.
Ajánló lehet:
– Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum,
– Nemzeti Tehetségsegítő Tanács,
– Oktatási Hivatal,
– Klebelsberg Központ,
– Emberi Erőforrás Támogatáskezelő,
– Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége,
– Nemzeti Tehetség Központ.

A díjjal járó támogatás összege: 1 000 000 Ft. A díjazottak várható létszáma: 3 fő.
Az ajánlások benyújtásának módja, elbírálás, ütemezés
Ajánlás az A, B, C kategóriában a https://bonisbona.tehetsegunk.hu/ online ajánlófelületen található elektronikus űrlap kitöltésével nyújtható be.
Benyújtási határidő: 2022. február 21. (hétfő) 12:00.
Az ajánlások elbírálása két lépésben történik.
A Nemzeti Tehetség Központ által felkért előértékelést végző szakértők a beérkezett ajánlásokat objektív, szakmai szempontrendszer alapján pontozzák, majd javaslatot tesznek a Pályázati Bizottságnak.
Az előértékelők javaslata alapján az elismerésekről a Pályázati Bizottság dönt.
A Pályázati Bizottság öt tagját a Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter és a Nemzeti Tehetség Központ kéri fel.
A díj elnyeréséről az érintettek előzetesen elektronikus levélben értesítést kapnak.
A díjazottakkal (a további adatbekérést követően) a Nemzeti Tehetség Központ támogatási szerződést köt, a díjjal járó támogatás összegét a szerződés keretében fizetik ki.
A díj ünnepélyes keretek közötti átadására várhatóan 2022 májusában Budapesten kerül sor.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a [email protected] e-mailcímen kérhet.

Részletes kiírás ide kattintva tekinthető meg.

Forrás: pafi.hu