Felhívás a Kárpát-medencében levő magyar középiskolák részére

A Gróf Széchenyi Család Alapítvány és a Stádium Társadalmi és Kulturális Hírlap 2018-as évben a Kárpát-medencében levő magyar középiskolák diákságának a nemzeti és a keresztény értékrend megszólítása érdekében megalapította a Stádium-díjat.

A díj társadalmi fővédnöke Prof. Dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere, a család részéről felkért fővédnök gróf Széchenyi Géza, gróf Széchenyi István dédunokája.

A Széchenyi István szellemiségét szimbolizáló díj a diákság szavazata alapján három kategóriában adományozható azoknak, akik a közéletben, a tudomány és a művészet területén Széchenyi István szellemiségével összefüggésbe hozható jelentős tevékenységet végeztek, vagy jelentős eredményt értek el.

A díj adományozására a Kárpát-medencében levő magyar középiskolák diáksága tehet javaslatot oly módon, hogy minden év januárjától május végéig a díjazottakra az illetékes diákönkormányzatnál, vagy az iskola vezetőségénél írásban jelölteket állíthat. Az iskolák részvételi szándékukat (regisztráció) 2020. április 30-ig, majd az írásbeli jelöléseket legkésőbb 2020. május 30. megküldhetik a Gróf Széchenyi Család Alapítvány kuratóriumának.

A pályázattal kapcsolatos részletes információ a www.szechenyicsalad.hu honlapon olvasható.

A kapcsolódó időpontok sorrendben:

Regisztrációs határidő 2020. április 30.

Jelöltek leadási határideje: 2020. május 30.

Jelöltek közzé tétele: 2020. június 10.

Jelöltek szavazás indítása: 2020. szeptember 21.

Szavazás lezárása: 2020. október 24. 24.00 óra

Eredmény nyilvánossá tétele: 2020. október 26.

Stádium díj átadásának időpontja: 2020. november 16.