Konferencia a Kárpát-medencei magyarság társadalmi és gazdasági helyzetéről

Szerző: | 2020.07.28., 08:12 | Agora, Kárpát-medence

Korábbi felvétel

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet a Debreceni Egyetemen, 2020. november 26-27-én rendezi meg II. Interdiszciplináris Konferenciáját a Kárpát-medencei magyarság társadalmi és gazdasági helyzetéről, ezen belül kiemelt figyelemmel a Kárpát-medencei magyar családok és a népesedés helyzetére.

A konferencia része egy tavaly indult és tervezetten több éven át tartó rendezvénysorozatnak, amely a külhoni magyarságot kutatók tudományos és szakpolitika-formáló műhelyei számára kíván rendszeres eszmecserét biztosítani. A konferencia célja, hogy jobban megismerjék a Kárpát-medencei tudományos műhelyek eredményeit és elképzeléseit.

Az idei esemény is interdiszciplináris megközelítésű, így különösen – de semmiképpen nem kizárólagosan – a következő tudományterületekről, illetve témakörökből várunk előadásokat a tavalyi konferencia kínálata alapján: földrajz, gazdaságtudomány, geopolitika, kisebbségkutatás, környezet- és földtudomány, néprajz, nyelvészet, politológia, regionális tudomány, szociológia, szociális és kulturális antropológia, szociolingvisztika.

A korábbiakhoz hasonlóan a konferencia a Magyar Földrajzi Társaság, a Magyar Néprajzi Társaság, a Magyar Regionális Tudományi Társaság, a Magyar Urbanisztikai Társaság, a Néprajzi Múzeum, a Partiumi Területi Kutatások Intézete, a REGA Régiókutató Egyesület – Székelyudvarhely és a szabadkai Regionális Tudományi Társaság társrendezésében valósul meg.

A tudományos szervezőbizottságot Bakk Miklós, Bali János, Benedek József, Csata Zsombor, Farkas György, Molnár Gergely, Nagy Benedek, Péti Márton, Puskás Attila, Schwarcz Gyöngyi, Szász Jenő, Szilágyi Ferenc, Szoták Szilvia, Tőzsér Anett alkotják.

A szervezők tájékoztatása szerint a járványhelyzet miatt elképelhető, hogy az esemény lebonyolításában online megoldások is szerepet kapnak, így az időtartam és egyéb rendezési körülmények változhatnak.

A végleges program előreláthatóan 2020. október 22-én lesz elérhető.
A konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Az előadói vagy részvételi szándékot 2020. szeptember 15-ig lehet jelezni a [email protected] címen.

Az előadók jelentkezésének tartalmaznia kell:

– az előadásuk absztraktját, legfeljebb 1000 leütés terjedelemben;
– a meghirdetett 15 szekció közül annak a szekciónak a megnevezését, amelyikbe az előadását szánja.

SZEKCIÓK:

I. A Kárpát-medencei családok helyzete és kihívásai
1. Család és egészség a 21. században – Regionális Egészségszociológia – ez a szekció betelt
2. Család és gyermek a Kárpát-medencei cigány közösségekben
3. Mozgókép a családokról – ez a szekció betelt
4. A Kárpát-medencei nemesi családok szerepvállalásai

II. A Kárpát-medencei egészségügyi és szociális rendszer helyzete és kihívásai
5. A Kárpát-medencei magyarság szociális helyzete – ez a szekció betelt
6. Egészségtudomány, népegészségügy, egészségfejlesztés – A 105 éves Védőnői Szolgálat szerepe a Kárpát-medencei családok egészségének megalapozásában, támogatásában

III. Jelenkori társadalmi, gazdasági és területi vizsgálatok
7. A járványhelyzet területi és társadalmi-gazdasági hatásai
8. Geopolitikai és nemzetstratégiai aspektusok a magyarság jelene és jövője vonatkozásában
9. Határok és határvárosok – ez a szekció betelt
10. Változások és alkalmazkodás a Kárpát-medence turizmusában – ez a szekció betelt
11. A külhoni magyarság társadalmi-gazdasági helyzetének területi szempontú vizsgálatai

IV. A Kárpát-medencei magyar oktatás kihívásai
12. A Kárpát-medencei magyar digitális oktatás kihívásai

V. Fenntartható és klímabarát fejlesztések
13. Fenntartható és klímabarát fejlesztések és projektek a Kárpát-medencei gazdasági együttműködés jegyében – ez a szekció betelt

VI. Kárpát-medencei demográfiai trendek és identitási kérdések
14. Kárpát-medencei cigányság – demográfiai trendek és identitási kérdések – ez a szekció betelt

VII. Kárpát-medencei magyar értéktár és örökségmozgalom
15. Kárpát-medencei magyar értéktár és örökségmozgalom

A konferencia tartalmából a szervező Nemzetstratégiai Kutatóintézet absztraktkötetet ad ki, illetve az előadások tanulmánnyá formált változatait lektorált tanulmánykötetben jelenteti meg.

Pin It on Pinterest

Share This