Pályázati felhívás Ph. D. felkészülés támogatására

A Rézler Gyula Alapítvány hazai tanulmányi ösztöndíjat hirdet a 2012/2013-as tanévre, 12 hónapos időtartamra, amely időszak alatt a nyertes pályázó szakmai (mintegy két ív terjedelmű) tanulmányt készít.

A pályázaton részt vehet minden magyar, 30 év alatti BA diplomás vagy végzős egyetemi vagy főiskolai hallgató, aki a későbbiekben doktori (Ph.D) tanulmányokat kíván folytatni és disszertációját a munkaügyi kapcsolatok, munkaügyi viták, alternatív vitarendezés témaköréből választja, továbbá örömmel fogadunk pályázatokat az ipari-, szervezetszociológia interdiszciplináris témaköréből is.

Az ösztöndíjat elnyert hallgatók 2012. szeptember 1-től egy évig összesen 300 000 Forint ösztöndíjban részesülnek.

A pályázóknak a következő anyagokat kell benyújtaniuk a Rézler Gyula Alapítványhoz levélben (Rézler Gyula Alapítvány –1111 Budapest, Egry József u. 1, 709-es szoba, Tel.: 0620/523-5553) és elektronikusan: ([email protected]):

1. rövid életrajz, amelyben szociális helyzetére is kitér
2. a dolgozat témájának rövid vázlata (maximum 2 oldal terjedelemben)
3. publikációs lista

A pályázat benyújtási határideje: 2012. május 2.
A pályázatok beérkezését az Alapítvány visszaigazolja, és az esélyes jelölteket meghívja egy szóbeli meghallgatásra, ahol a jelölt előadja tanulmányi elképzeléseit. A szóbeli meghallgatásokra a május 21-vel kezdődő héten kerül sor.
A Kuratórium indoklás nélkül értesíti a pályázókat az eredményről a szóbeli meghallgatást követő két héten belül.

Az ösztöndíj utalásának rendje: induláskor az ösztöndíj egyharmada (100 000 Ft.). Hat hónap elteltével az ösztöndíjasnak 5-8 oldalas munkabeszámolót kell készítenie, amelyben összefoglalja addig elért eredményeit, valamint ismerteti a második félévben tervezett kutatási műveleteit, feladatait. Ennek alapján ítéli meg a Kuratórium az ösztöndíj második harmadát. Az egyéves időszak lejártára az ösztöndíjas elkészíti a tanulmányt, amelyet a Kuratórium elbírál. Megfelelő színvonalú teljesítés esetén, ekkor folyósítja az ösztöndíj utolsó harmadát. Az ösztöndíjas kutató tanulmánya, vagy annak rövidített változata az Alapítvány honlapján nyilvánosságot kap.

Forrás: rezler-foundation.hu